Annons
X
Annons
X

”Nu tar vi krafttag mot assistansfusket”

Fusket inom assistans­ersättningen,
de ökade sjuktalen och ökad tillgänglighet. Det är de viktigaste områdena för Försäkringskassan framöver, skriver myndighetens nya generaldirektör Ann-Marie Begler.

(uppdaterad)
Debatten om assistans
[object Object]
Försäkringskassan ska fortsätta utveckla tillgängligheten, både på nätet och i våra e-tjänster, i vår kundservice och på våra servicekontor, skriver Ann-Marie Begler. Foto: Jessica Gow/TT

DEBATT | FÖRSÄKRINGSKASSAN

Vi behöver motverka all form av missbruk kring personlig assistans, för att skapa trygghet för brukaren.

Försäkringskassan är en av landets största myndigheter och ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen i Sverige. Det innebär att Försäkringskassan är en del av det Sverige som vi är stolta över, med ett starkt socialförsäkrings­system som ger människor trygghet i olika livs­situationer.

Försäkringskassan har under lång tid arbetat hårt för att utveckla myndighetens verksamhet för att göra det rättssäkert, enkelt och tryggt att ta kontakt med oss. Det är ett arbete som jag ­menar har gett resultat. Samtidigt är jag medveten om att vi har mycket kvar att göra. Det är min uppgift att tillsammans med mina medarbetare för­stärka den utvecklingen ytterligare.

Annons
X

**Utgiftsökningarna inom **sjukförsäkringen är oroande. Sedan 2010 har utgifterna för sjuk­penningen ökat med 11 miljarder kronor och i vår senaste pro­gnos räknar vi med att den ökar med ytterligare 8 miljarder fram till år 2016. En ökad sjukfrånvaro gräver på så sätt djupa hål i statsbudgeten och riskerar att tränga undan andra reformer. Det finns därför anledning att kraftsamla för att bryta denna trend.

För 20 år sedan infördes den viktiga reformen med personlig assistans för dem i vårt samhälle som lever med svåra funktionsnedsättningar. Det
är en unik försäkring som skapar möjlighet för
per­soner med funktionsnedsättning att leva som ­andra.

Under senare år har emellertid ett antal fall upp­dagats där överutnyttjande och fusk inom assistans­ersättningen stått i fokus. Mörkertalet är stort, men regeringens utredning från 2012 pekar på i storleksordningen 2 till 3 miljarder kronor årligen. Det är pengar som skulle kunna satsas på skolan, på jobben och inom vården. I stället går de rakt ner i fuskarnas fickor. Det är oacceptabelt.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  De ökade sjuktalen och de kraftigt ökade kostnaderna för assistansersättningen sätter press på vårt socialförsäkringssystem. Det är angeläget att Försäkringskassan förbättrar sitt arbete för att männi­skor i Sverige fortsatt ska få den service de förtjänar och de ersättningar de har rätt till. Vi måste värna systemets legitimitet.

  Som nytillträdd generaldirektör för Försäkringskassan vill jag lyfta fram följande områden där vi ska öka våra ansträngningar:

  **Assistansersättningen **som infördes 1994 har gjort det möjligt för många människor som lever med funktionsnedsättning att leva ett bättre liv med ökat självbestämmande och frihet. Den reformen måste värnas. Vi behöver därför motverka all form av missbruk kring personlig assistans, för att skapa trygghet för brukaren.

  Missbruket inom assistansen ger inte bara mindre resurser till de människor som är i behov av den, det urholkar också förtroendet för reformen i stort. Det är oroväckande, inte minst för de människor som är beroende av assistansersättningen för att leva ett liv på samma villkor som alla andra. Försäkringskassan kommer utifrån kunskap om hur fusket ser ut, ta fram en kraftfull åtgärdsplan, där såväl behov av samarbete med andra aktörer som egna åtgärder lyfts fram.

  **Sjuktalen måste ner. **Här har bland annat arbets­givarna och hälso- och sjukvården ett stort ansvar för att människor inte ska hamna i långvarig sjukfrånvaro. Men vi inom Försäkringskassan behöver också internt se över hur vi arbetar för att fortsätta att utveckla och förstärka samarbetet med bland andra arbetsgivarna, hälso- och sjukvården och Arbets­förmedlingen så att människor får det stöd och den rehabilitering de behöver när de väl är i sjukförsäkringen.

  Vårt nya uppdrag, som bland annat innebär att vi ska identifiera arbetsgivare som inte sköter sitt rehabiliterings­uppdrag, kommer att växla upp arbets­givarnas ansvar ytterligare. Samtidigt behöver vi inom Försäkringskassan bli bättre på att ­arbeta med våra sjuktal internt på myndigheten så att vi som arbetsgivare går i bräschen i arbetet för att få ner sjuktalen.

  Vi måste se till att skapa möjlighet till arbete i stället för sjukskrivning och bli mer effektiva och tydliga i våra egna rutiner i hur vi arbetar med sjukskrivnings­processen. Det handlar bland annat om att öka kvaliteten i utredningar och bedöm­ningar av arbetsförmåga så att rätt person får rätt ersättning redan vid det första beslutet om sjuk­penning.

  Men det handlar också om att tillvarata arbetsförmågan under den pågående sjukskrivningen. Det gäller till exempel att se till att vi i anslutning till dag 91 och 181 i sjukskrivningen ökar kvaliteten i utred­ning och bedömning av vilken arbets­förmåga den sjukskrivne har, för att se på vilket sätt han eller hon kan återgå till arbetsmarknaden. Jag tror att det kommer att ha stor betydelse. Det är viktiga stationer för att påskynda och underlätta den nödvändiga rehabiliteringen.

  Försäkringskassans medborgarfokus ska fortsätta att genomsyra hela verksamheten. Vi ska på alla sätt vi kan göra det lätt att förstå vilka rättigheter och skyldigheter man har, och det ska vara enkelt att ansöka om de förmåner eller bidrag man har rätt till. Försäkringskassan ska fortsätta utveckla tillgängligheten, både på nätet och i våra e-tjänster, i vår kundservice och på våra servicekontor. Här har Försäkringskassan höga ambitioner.

  Det svenska välfärdssystemet är unikt. Vi behöver tillsammans arbeta på bred front för att förebygga sjukskrivningar, hjälpa de som är sjukskrivna tillbaka till arbetslivet, och samtidigt värna männi­skors rätt till socialförsäkringen. Jag är beredd att öka Försäkringskassans ansträngningar så att vårt bidrag kan bli så effektivt som möjligt.

  Ann-Marie Begler

  generaldirektör, Försäkringskassan

  Annons

  Försäkringskassan ska fortsätta utveckla tillgängligheten, både på nätet och i våra e-tjänster, i vår kundservice och på våra servicekontor, skriver Ann-Marie Begler.

  Foto: Jessica Gow/TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X