Annons
X
Annons
X
Sverige
Analys

Göran Eriksson: Nya förslag krävs inför valet 2014

De goda tiderna tvingar regeringen att presentera ny politik och byta strategi mitt i mandatperioden. Men en ljusnande framtid kommer också att ändra väljarnas förväntningar på politiken.

Regeringen har pengar men ingen politik, bara ett drygt år in i mandatperioden. Med de förslag som finansminister Anders Borg aviserar i dagens ekonomiska vårmotion ser de absolut tyngsta reformlöftena från det borgerliga valmanifestet ut att kunna prickas av redan vid årsskiftet. Att kunna uppfylla sina löften är förstås bra för en regering, men en positiv ekonomisk utveckling skapar också politiska problem. Spelplanen kan plötsligt se annorlunda ut.

De borgerliga har vunnit två val när väljarna har uppfattat sysselsättningen som den viktigaste politiska frågan. Den hårda profileringen av arbetslinjen är alltså ett politiskt koncept som har fungerat.

Det har kombinerats med lanseringen av finansminister Anders Borg som garant för statsfinansiell disciplin. Valbudskapet 2010 skulle kunna komprimeras till det här: ”Jobb & budgetansvar”.

Annons
X

Betoningen av ekonomiskt ansvarstagande är också en förklaring till att valmanifestet snart kan vara avklarat: regeringen gick till val på ett ganska återhållsamt program.

Men när pengarna nu ramlar in i statskassan går det inte att fortsätta med den försiktighetsstrategi som hittills har tillämpats. Budgetansvar blir ett svagare argument i takt med att de offentliga finanserna förstärks. Enligt nuvarande prognoser kommer statsskulden om några år att vara nere på 1970-talsnivå.

Alltså måste regeringen ta fram nya politiska förslag som bär fram emot valet 2014. Det saknas i och för sig inte utmaningar på arbetsmarknaden. Arbetslöshetssiffrorna är fortfarande så höga att Konjunkturinstitutet inte talar om högkonjunktur trots de höga tillväxttalen.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Långtids- och ungdomsarbetslösheten är fortfarande mycket hög.

  Ändå blir sysselsättningen sannolikt en mindre brännande fråga när fler får jobb, och det gör arbetslinjen till ett mindre verkningsfullt vapen. När svenska väljare inte prioriterar jobben brukar de tycka att välfärden – vård, skola och omsorg – är de viktigaste frågorna.

  Det är politikområden där väljarna fortfarande i höstens valrörelsen hade högre förtroende för Socialdemokraterna än för de borgerliga partierna. Den offentliga sektorn är fortfarande i hög grad en borgerlig bortaplan.

  Finanskrisen bidrog till att vända det politiska spelet till de borgerligas fördel inför valet 2010. Det hinner förstås komma nya kriser före 2014. Men den snabba återhämtningen innebär att regeringen måste utforma en politisk strategi som vinner val när de flesta kurvor pekar rätt.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X