Annons

Nya företagsregler har ökat skatteplanering

Viljan att underlätta för småföretagande och entreprenörer har fått regeringen att göra stora förändringar när det gäller skattereglerna. Faran är dock att det i första hand lett till skatteplanering, där arbetsinkomster blir till bolagsinkomster i stället. Det skriver de båda nationalekonomerna Annette Alstadsaeter och Martin Jacob, som presenterar en ny ESO-rapport i dag.

Under strecket
Publicerad

Det svenska duala skattesystemet innebär en progressiv beskattning av förvärvsinkomster och en proportionell beskattning av kapitalinkomster. Därmed skiljer det sig från de flesta andra länders skattesystem där all inkomst från olika förvärvskällor läggs samman och beskattas enligt en och samma skatteskala. I ett dualt system kan det uppstå betydande skillnader i beskattningen av kapital- och förvärvsinkomster för höginkomsttagare. Medan en vanlig löntagare har få möjligheter att omvandla sin förvärvsinkomst till kapitalinkomst kan delägare i fåmansföretag bestämma sina egna löner och det belopp som ska lämnas i utdelning.

I extremfallet skulle alla höginkomsttagare kunna ”sätta sig på bolag” för att omvandla typiska arbetsinkomster till bolagsinkomster. De svenska 3:12-reglerna ska förhindra att aktiva ägare i fåmansföretag gör just detta. Utdelningar upp till ett gränsbelopp beskattas som kapitalinkomst med 20 procents skattesats medan utdelningar som överstiger detta belopp beskattas som förvärvsinkomst, med maximal skattesats om knappt 57 procent.

Annons
Annons
Annons