Annons
X
Annons
X

Nya fällor i premiepensionen

I maj fick alla ”soffliggare” en ny fond för premiepensionen. Det är en högriskfond med stora svängningar. Därför är det särskilt viktigt hur du väljer att ta ut dina pengar. Och frågan är om de ansvariga politikerna och myndigheterna verkligen insett riskerna.

**KRÖNIKA |**Pensioner

I maj flyttades alla pengar från Sjunde AP-fondens Premiesparfond till den nya fonden SåfaAP7. En flytt av ungefär 90 miljarder kronor som skedde utan något större buller och bång.

I Såfan finns två fonder, en fond med aktieanknutna placeringar och hög risk och en räntefond med låg risk. Du får en kombination av de två fonderna beroende på din ålder. Men fram tills du är 55 år är alla pengar placerade i högriskfonden. Sedan sker en stegvis övergång till räntefonden. Men vid 75 års ålder har du fortfarande en tredjedel i högriskfonden.

Annons
X

Häromdagen var jag inbjuden att diskutera AP 7:s nya placeringsstrategi. Anledningen till att Pensionsnyheterna ville ha mig med på sitt seminarium är att jag tidigt i våras försökte få igång en debatt om riskerna med de nya placeringarna och behovet av kunskap.
Riskfylld spekulation med soffliggarnas pengar.

Vad jag bland annat talade om var hur stora risker det är för att en enskild sparare kan hamna helt fel och förlora en stor del av sin premiepension.

En viktig poäng med Såfan är att den bygger på en lång spartid och stegvisa uttag. Med den höga risken ska det finnas goda möjligheter till en hög avkastning på placeringarna.

Men det är inte säkert och för en del kan det gå riktigt illa.

För det går också att ta ut allt från fonden på en gång. Då här går det till:

Den dag du vill börja ta ut din premiepension ska du fylla i en blankett och skicka in den till Pensionsmyndigheten. Då ska du välja om du vill fortsätta med fonder eller flytta hela ditt sparkapital till Pensionsmyndighetens traditionella försäkring. Du måste alltså kryssa för ett av de två alternativen.

Så här beskrivs alternativen:

”Om du väljer fondförsäkring så kommer ditt tillgodohavande på premiepensionskontot att stå kvar i fonder. Premiepensionens storlek kommer då att variera från år till år på grund av värdeförändringarna i dina fonder.

Om du väljer traditionell försäkring säljer Pensionsmyndigheten ditt fondinnehav och övertar den finansiella risken genom att ge dig ett garanterat pensionsbelopp. Din premiepension kommer då att bestå av ett garanterat belopp plus ett eventuellt tilläggsbelopp.”

För de som inte är intresserad av fonder och hittills varit passiv kan det senare alternativet kan låta attraktivt. (Som banker och försäkringsbolag vet så lockas vi ofta av ordet garanti och är beredda att betala mer för produkter som säljs med någon form av detta ord.)

Väljer du alternativet med traditionell försäkring så säljer Pensionsmyndigheten med en gång allt du har i Såfan. Troligen är du i den ålder då du har hälften eller mer i högriskfonden. Denna fond kommer att ha stora svängningar i värdet på grund av den hävstång som ska finnas i fonden (förenklat: går aktierna upp 20 procent kan fonden gå upp 30 procent. Ett aktiefall på 20 procent ger ett fall i fonden på 30 procent.) Om vi projicerar fonden på de senaste tio åren skulle den som sämst varit nere på – 60 procent. Att då sälja och flytta kan alltså ge markant sämre premiepension.

Den nya placeringen av pengarna kan alltså göra många ”soffliggare” till stora förlorare i premiepensionssystemet.

Det tror jag inte var meningen när riksdagsledamöterna röstade igenom denna nya placeringsform som presenterades som generationsfonder. Det verkar också som om AP 7:s ledning inte tänkt på denna effekt. Vd Peter Norman hade i alla fall inget svar att ge mig i debatten vi deltog i. Och representanterna, från Pensionsmyndigheten, som satt i publiken, tog också vad jag förstår med sig frågan hem. Någon av våra folkvalda såg jag inte till.

Än så länge har de flesta som tar ut sin premiepension relativt små belopp sparade. Men för varje årskull blir det allt mer. Därför behövs en lösning så att inte den som valt att vara passiv blir en förlorare.

Ser vi till första halvåret i år så flyttades närmare en miljard över från fonder till traditionell försäkring. Det var en femdubbling jämfört med tidigare år.

På Pensionsmyndigheten kan man berätta att av alla som fyller i blanketten så väljer ungefär hälften den traditionella försäkringen. Det är ingen större skillnad mellan hur män och kvinnor väljer.

Det viktigaste är att du som inte valt premiesparfonder sätter dig in i vad det innebär att vara passiv. Vill du ha den placering som nu görs i Såfan? Och vilka konsekvenser får det för dig om du vill gå över till traditionell försäkring när du börjar ta ut din pension? Och vilka risker och möjligheter finns det för dig om du istället stannar kvar i Såfan? Det är inte lätta frågor. Men det är tyvärr nödvändiga frågor så som placeringarna och systemet ser ut i dag.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X