Nya EU-regler hotar medicinsk forskning

Ett förslag till en ny EU-förordning innebär så omfattande förändringar och inskränkningar av persondataanvändning att delar av svensk medicinsk forskning omöjliggörs, skriver 16 professorer samt representanter för Disc och Svensk epidemiologisk förening.

Under strecket
Publicerad

Vi anser att insamlade hälsodata, efter etisk prövning, ska kunna återanvändas i medicinsk forskning, skriver författarna.

Foto: ANNIKA AF KLERCKER
Annons

Svensk medicinsk forskning håller världsklass. En viktig framgångsfaktor har varit att forskare kan utnyttja befintliga nationella register, till exempel det medicinska födelseregistret och cancerregistret. Den registerbaserade medicinska forskningen har inte fokus på enskilda patienter utan studerar i typfallet samband på gruppnivå. Forskningen kan därigenom upptäcka samband som är svåra att se inom sjukvården.

Svenska register är av god kvalitet, har förts under lång tid och spänner över ett brett urval av sociodemografiska och hälsorelaterade förhållanden. Med hjälp av personnumret kan registerhållande myndigheter länka data från olika register och/eller till patientmaterial och efter menprövning enligt svensk lag lämna ut data – identifierbara eller avidentifierade – för forskningsändamål. Forskningen granskas alltid av de regionala etikprövningsnämnderna.

Annons
Annons
Annons