X
Annons
X

Nya EU-regler en seger för bättre mat

Jag har kämpat för att fokus ska skifta från pris till värde för pengar när det gäller offentliga upphandlingar. Alla har rätt till god och näringsrik mat. Nu blir det möjligt att satsa mer på kvalitetsmat i offentlig regi! skriver Europaparlamentariker Anna Maria Corazza Bildt (M).

När jag reser runt i Sverige och träffar småföretagare som startat eget och som producerar ekologisk, närodlad mat får jag ofta höra deras berättelser om hur svårt det är att delta i upphandlingar. "Det är för mycket byråkrati", "vi har varken tid eller resurser att slå oss in på upphandlingsmarknaden" – så låter det ofta.

Deras verklighetsbeskrivningar har jag burit med mig när vi arbetade med översynen av upphandlingsreglerna i Europaparlamentet. Min drivkraft har varit att skapa tydliga, flexibla regler som ska förenkla för småföretagare att delta och för kommuner att kunna välja små, lokala producenter i sina upphandlingar om de så önskar. Det har vi lyckats med!

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X