Annons

Nya EU-regler en seger för bättre mat

Jag har kämpat för att fokus ska skifta från pris till värde för pengar när det gäller offentliga upphandlingar. Alla har rätt till god och näringsrik mat. Nu blir det möjligt att satsa mer på kvalitetsmat i offentlig regi! skriver Europaparlamentariker Anna Maria Corazza Bildt (M).

Under strecket
Publicerad

BRÄNNPUNKT | OFFENTLIGA UPPHANDLINGAR

Man kommer att kunna ta hänsyn till hur djur behandlas och transporteras, och sätta hållbar produktion i fokus.
Anna Maria Corazza Bildt

När jag reser runt i Sverige och träffar småföretagare som startat eget och som producerar ekologisk, närodlad mat får jag ofta höra deras berättelser om hur svårt det är att delta i upphandlingar. ”Det är för mycket byråkrati”, ”vi har varken tid eller resurser att slå oss in på upphandlingsmarknaden” – så låter det ofta.

Deras verklighetsbeskrivningar har jag burit med mig när vi arbetade med översynen av upphandlingsreglerna i Europaparlamentet. Min drivkraft har varit att skapa tydliga, flexibla regler som ska förenkla för småföretagare att delta och för kommuner att kunna välja små, lokala producenter i sina upphandlingar om de så önskar. Det har vi lyckats med!

Jag har kämpat för att fokus ska skifta från pris till värde för pengar. Upphandling ska kunna handla om ett mer långsiktigt tänk än bara kronor och ören. I synnerhet för skolor, sjukhus och äldrevården ska det vara möjligt att upphandla bra mat, och inte bara billigaste alternativet. Alla har rätt till god och näringsrik mat, även konsumenter som inte handlar själva.

Annons
Annons

I Sverige serveras dagligen tre miljoner måltider i offentlig regi. Ofta är maten guldkanten på vardagen, särskilt för våra äldre och sjuka. Måltiden är viktig för hälsan och kan ha en positiv effekt på både kropp och själ. Med de nya reglerna blir det möjligt att främja kvalitetsmat och upphandlingen måste inte bara handla om lägsta pris.

Nu ska även kommuner kunna upphandla lokalproducerad mat utan att hindra den gemensamma marknaden, tack vare att man kan ställa krav på hållbarhet och produktionsmetoder. Jag är stolt att den linje som jag drivit gick igenom. Det handlar om att främja en långsiktig vision för hälsosam mat och en levande landsbygd, utan att tumma på frihandel.

I de nya reglerna kommer främjande av djurskydd också att kunna vara ett övergripande mål i upphandlingen, men är inte obligatoriskt. Det tycker jag är viktigt så att man kan ta hänsyn till hur djur behandlas och transporteras, och sätta hållbar produktion i fokus. Det kommer också att vara möjligt att främja innovation, vilket öppnar upp för nya former av strukturerade samarbeten med småföretag i upphandlingsprocessen.

Flera småföretagare har också berättat att de automatiskt exkluderas, eftersom de inte kan leverera stora mängder när kommuner går samman vid upphandlingar. Men en skola ska inte behöva köpa både toalettpapper, potatis och pennor från samma leverantör. Tack vare delad upphandling i de nya reglerna ökar vi valfriheten för små kommuner och tillgängligheten för småföretagare.

För Sverige som är beroende av handel med andra länder, inte minst för livsmedel, är det viktigt att ha en öppen EU-marknad för offentlig upphandling av mat. Därför kommer de gemensamma, enklare och flexiblare reglerna samt en gradvis övergång till e-upphandling att minska kostnader och skapar bättre förutsättningar för våra bönder och matföretagare att delta i anbud och bli mer konkurrenskraftiga på den gemensamma marknaden.

Annons
Annons

Samtidigt måste vi se till att kraven på offentlig upphandling utformas på ett proportionellt och icke-diskriminerande sätt, så att leverantörer erbjuds lika villkor och rättvis konkurrens. Därför kommer mycket att hänga på genomförandet av det nya direktivet. Jag uppmanar myndigheter i Sverige att tydligt ta ansvar för att inte övertolka miljökrav och sociala krav så att verkligheten blir svårare, samt att ge god vägledning om vilka krav som faktiskt får och inte får ställas. Jag säger basta till guldplätering!

ANNA MARIA CORAZZA BILDT (M)

Europaparlamentariker

Mer debatt om skolmat:

Är det rätt att snåla på fett i skolmaten?svd.seHur ska svensk mat kunna överleva?svd.se
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons