Annons

Nya demokratier är lätta att motarbeta

Publicerad

Martin Ängebys replik på Brännpunkt 11/2 kritiserar min pessimism rörande Egyptens demokratiska utveckling. Egentligen skiljer sig dock vår syn på demokratiutveckling inte nämnvärt. Ängeby fokuserar på min begränsade tilltro till västs kapacitet att stödja reformprocesserna, och fokus på gradvisa reformer.

Ängeby har rätt i att lyfta fram vikten av politiska rättigheter, särskilt yttrande- och organisationsfrihet. Självfallet måste dessa utgöra grunden för den långsiktiga reformprocess jag förordar. Däremot måste rättigheterna skyddas av någon, vilket kräver svåra reformer av polis och rättsväsende.

Annons
Annons
Annons
Annons