Nya cancermediciner ska snabbare nå patienterna

Nya effektiva läkemedel ska snabbare komma ut till patienterna, och en gemensam strategi i landet för cancermediciner är på väg att tas fram. Det skriver Hans Karlsson och Jan Liliemark, SKL.

Under strecket
Publicerad
Annons

För ett år sedan publicerades en rapport om införande och uppföljning av nya cancerläkemedel inom ramen för den nationella cancerstrategin. Det fortsatta arbetet har resulterat i att Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, nu lägger fram en plan för en landstingsgemensam process för ordnat införande av nya läkemedel. Detta är en viktig och efterlängtad del av den nationella läkemedelsstrategin.

Flera aktuella debattartiklar visar att synen varierar på effekten och kostnaderna för nya cancerläkemedel hos olika företrädare för cancervården. Det kan förklara att tillgången till, och behandling med, nya cancerläkemedel sett olika ut i olika delar av landet.

Annons
Annons
Annons