Nya bullerregler skapar onödigt krångel

Under strecket
Publicerad
Annons

Anders Lillienau, regeringens utredare avseende nya bullerregler i syfte att underlätta bostadsbyggandet hävdar
på Brännpunkt 30/8 att bullerreglerna nu blir enklare. Förslaget går ut på en samordning mellan plan- och bygglagen och miljöbalken. Om bostäder en gång godkänts i planeringen enligt plan- och bygglagen ska man som boende inte kunna använda miljöbalkens regler för att klaga och få till ytterligare bullerdämpande åtgärder i omgivningen. Nya bostäder ska samtidigt kunna förenas med verksamhet vid infrastrukturanläggningar, industrier och hamnar.

Det är positivt att regeringen nu fått ett förslag där en mer detaljerad reglering av bullerfrågan läggs fram. Men det räcker inte att bara koncentrera sig på bostäder och planeringen av dem. Bullersituationen för många industriella verksamheter, vindkraftverk och trafiken är komplex. Bullret kommer från flera olika aktörer. De enda som tillsynsmyndigheten med framgång kan förelägga att minska sitt buller är punktkällor. Samtidigt stoppas nyare anläggningar med potentiell stor miljönytta i befintliga industriområden just på grund av bullerproblematik.

Annons
Annons
Annons