”Nya bullerregler ökar risken för hjärtinfarkt”

För att underlätta byggande försvagades riktvärdena för buller 2015 och en ytterligare urholkning har nyligen beslutats. Det innebär att vi för lång tid kommer att bygga fast oss i ett stort antal bostäder som riskerar att vara hälsovådliga, skriver fem forskare.

Under strecket
Publicerad
Vissa studier pekar på att exponering för trafikbuller, främst från flygplan, kan knytas till försämrad inlärning och läsförståelse hos barn, skriver artikelför­fattarna.

Vissa studier pekar på att exponering för trafikbuller, främst från flygplan, kan knytas till försämrad inlärning och läsförståelse hos barn, skriver artikelför­fattarna.

Foto: Tomas Oneborg
De försvagningar som genomförts av bullerreglerna måste återkallas för att undvika allvarliga negativa hälsokonse­kvenser, skriver artikelför­fattarna.

De försvagningar som genomförts av bullerreglerna måste återkallas för att undvika allvarliga negativa hälsokonse­kvenser, skriver artikelför­fattarna.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman
Annons

Forskningsresultat under senare år ­visar att trafikbuller även vid relativt måttliga nivåer orsakar allvarliga nega­tiva hälsoeffekter, bland annat hjärtinfarkt. Detta medför att Världshälsoorganisationen (WHO) med stor sannolikhet kommer att sänka gällande riktvärden för trafikbuller. Trots den skärpta riskbedömningen genomförs i Sverige lättnader i riktvärdena för trafikbuller för att underlätta byggande. En konsekvens blir att ett stort ­antal bostäder kommer att byggas som riskerar att vara hälsovådliga. 

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons