Nya bullerregler får tumme ner

Alliansregeringen har lagt ett förslag om förändrade bullerregler vid nybyggnation som är ute på remiss. Hyresgästföreningen skriver i ett pressmeddelande att samordningen av bullerregler inom plan- och bygglagen och miljöbalken ”i stort kommer att underlätta planering och byggande av bostäder”, men att den del av förslaget som rör höjning av riktvärdena vid trafikbuller inte kan tillstyrkas.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

Hyresgästföreningen pekar på att buller från trafik kan få konsekvenser för människors hälsa, och anser att en förändring av riktvärdena behöver föregås av en konsekvensutredning.

”Det råder akut bostadsbrist och fler bostäder behöver byggas men det får inte ske till priset av människors hälsa”, kommenterar Karin Lindeberg, miljöexpert på Hyresgästföreningen, i pressmeddelandet.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons