X
Annons
X

Nya bolagskoden ska återskapa förtroendet

För många börsnoterade bolag innebär det nya regelverket, som presenterades häromdagen, den så kallade bolagskoden, inga revolutionerande nyheter. Många följer i princip reglerna redan. För andra innebär koden ett helt nytt arbetssätt för styrelse och företagsledning.

Bolagskoden ska ses mot bakgrund av de bolagsskandaler och den kritik som riktats mot näringslivet de senaste åren.

Kritiken som i huvudsak handlat om bristen på insyn, kamaraderiet och de skenande ersättningsnivåerna föranledde regeringen att tillsätta den så kallade Förtroendekommissionen under ledning av förre finansministern Erik Åsbrink. Syftet, vilket framgick av namnet, var att återupprätta näringslivets och aktiemarknadens förtroende för de noterade företagen och därmed säkerställa tillgången av riskvilligt privat kapital genom aktieägande.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X