Annons

Elisabet Andersson:Nya Astoriahuset ger girigheten ett ansikte

Fastighetsbolaget Humlegården söker bygglov för ett kontorshus med en sluten fasad av mörkt tegel.
Fastighetsbolaget Humlegården söker bygglov för ett kontorshus med en sluten fasad av mörkt tegel. Foto: Humlegården/3XN

Det är tungt och dystert. Tidigare har det hetat att kontorshuset som skulle ersätta Astoriahuset skulle få en lätt och skimrande fasad. Men det är som bortblåst – liksom den gröna park som skulle anläggas.

Under strecket
Publicerad

1800-talshus på Östermalm. Huset till höger ska rivas.

Foto: Humlegården/3XN Bild 1 av 4

Framtidsbild. 1800-talshuset mot Sofi Almquists plats har rivits och ersatts av ett kontorsbygge. Huset mot Nybrogatan har hyvlats ned och fått en ny påbyggnad.

Foto: Humlegården/3XN Bild 2 av 4

Humlegården har tidigare presenterat ett nybygge med skimrande fasad och nedsänkt trädgård. Nu är både den skimrande fasaden och trädgården borta.

Foto: Humlegården/3XN Bild 3 av 4

Astoriahuset mot Nybrogatan ska hyvlas ned och få en högre påbyggnad. Huset mot Sofi Almquists plats ska rivas.

Bild 4 av 4

Vi kan ha olika uppfattningar om hur hus ska se ut, och vad som skapar en intressant och bra urban miljö.

Men de flesta tycker nog att man ska vara rädd om de 1800-talshus som finns kvar, och inte riva dem i onödan (en lärdom efter den hårdhänta stadsomvandling vi hade i svenska städer på 1960- och 1970-talen).

Annons
Annons
Annons