Annons
X
Annons
X

”Nya 3:12-regler slår mot byggjobben”

Nuvarande regler innebär att det är möjligt även för delägare i små och medelstora fåmansföretag att att leva på sitt lilla byggföretag. Men det kan de föreslagna förändringarna ­komma att ändra på, skriver Carin Stoeckmann.

Foto: Jessica Gow/TT

DEBATT | 3:12-REGLERNA

Medlemssammansättningen i Sveriges Byggindustrier förändras. Samtidigt som våra större medlemsföretag totalt sett går mot färre anställda blir våra mindre medlemsföretag allt fler, både i antal företag och i andel anställda. Även om regeringen till viss del lyssnat till kritiken kring det ursprungliga förslaget att ändra 3:12-reglerna är det oroade att regeringen nu går vidare med förslaget att drastiskt öka beskattningen av entreprenörer. Det kommer att få betydande negativa konsekvenser för den stora merparten av våra medlemsföretag, och sannolikt för byggbranschen i stort.

Förslagets grundproblem är att det kraftigt underskattar det risktagande som det innebär att starta och driva ett fåmansföretag. Grundtanken bakom 3:12-systemet, att skatte­mässigt likställa inkomster av anställning och inkomster från företagande, är helt fel. Det är nämligen en monumental skillnad mellan en person som är anställd och en person som väljer att starta ett eget företag. En anställd är i princip säker på att få sin lön varje månad medan en egenföretagare tar en stor risk, dels genom investeringar i verksamheten, dels för att det finns en omedelbar relation mellan hur företaget går och vilka ersättningar en delägare kan ta ut.

En del reformer har genomförts från 2005 för att rätta till de fel kring skattesystemet som funnits. Reformerna innebär att det nu finns en rimlig riskpremie för de personer som väljer att starta ett företag. Att välja att vrida tillbaka klockan, och försämra systemet, kommer inte att gynna företagsamheten i Sverige.

Annons
X

Att välja att vrida tillbaka klockan, och försämra systemet, kommer inte att gynna företagsamheten i Sverige.

Vidare bedömer utredarna att förslagen kommer att innebära ökade skatteintäkter på cirka 3 miljarder kronor. Sveriges Byggindustrier anser att detta är en grov feluppskattning. Dessa beräkningar verkar utgå ifrån att delägarna i fåmansföretagen även fortsättningsvis kommer att agera på samma sätt som i dag genom att exempelvis ta ut lika ­stora utdelningar.

Utifrån de erfarenheter som finns kring dessa regler, som också påpekats i ett flertal kommentarer kring förslaget, är det rimligt att anta att det stora flertalet av delägarna i fåmansföretagen kommer att anpassa sina utdelningar till de gränsbelopp som reglerna medger. Överskjutande vinstmedel kommer sannolikt, precis som före 2005 års reform, att förvaltas på bolagsnivå. Detta innebär att stora summor ligger låsta i bolagssektorn i väntan på att verksamheten avyttras eller läggs ner, karensperioden passeras och medlen så småningom kan tillgodogöras delägaren till en betydligt lägre beskattning. En sådan ordning kan knappast betraktas som samhällsekonomiskt önskvärd. Det måste vara bättre att vinstmedel delas ut, till en rimlig beskattning, och sedan används här och nu. Dessa kan då bidra till en ökad konsumtion, med ökade skatteintäkter, exempelvis i form av moms, som följd. Eller användas för att investera i nya bolag.

Nuvarande regler innebär att det är möjligt även för delägare i små och medelstora fåmansföretag att få en rimlig avkastning, i förhållande till det risktagande och arbete som krävs för att driva ett byggföretag. Med andra ord är det i dag, för de flesta, möjligt att leva på sitt lilla byggföretag, något som de föreslagna förändringarna kan komma att ändra på. Förändringar i systemet kommer dock med största sannolikt inte medföra att fler personer kommer att anställas i de större före­tagen.

Förslaget kommer dels att påverka antalet arbetstillfällen i landet negativt då de allra flesta jobb i dag skapas i små och växande före­tag. Med ett så stort antal personer utanför arbetsmarknaden är det märkligt med ett förslag som gör det mindre intressant att ta risken att nyanställa och mindre intressant att starta företag. Ett sådant företagsklimat kan vi inte ha i Sverige.

Carin Stoeckmann

ordförande i Sveriges Byggindustriers SME-utskott och vd Byggmästar’n i Skåne AB

Carin Stoeckmann Foto: Pressbild
Annons
Annons
X
Foto: Jessica Gow/TT Bild 1 av 2

Carin Stoeckmann

Foto: Pressbild Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X