Annons
X
Annons
X

Konsumentverkets kritik mot fondjätten: ”Vilseledande”

Söderberg & Partners har brutit mot god marknadsföringssed i informationen om sina trygghetsfonder. Det säger Malin Fors, jurist på Konsumentverket, till Svenska Dagbladet.

– I de flesta fall när vi upptäcker den här typen av överträdelser brukar vi vidta åtgärder, säger Malin Fors.

SvD granskar Söderberg & Partners

Foto: Patrik Lundin

Först Finansinspektionen – och nu är det Konsumentverkets tur att visa sitt missnöje med hur pensionskoncernen Söderberg & Partners informerar sina kunder.

Firmans fyra så kallade trygghetsfonder är några av fondbranschens största kassakor. Enbart i år väntas spararna i fonderna betala över 1 miljard kronor i avgifter.

Söderberg & Partners vd Gustaf Rentzhog har inte sparat på självberömmet när han tidigare har kommenterat fonderna. Vd:n har hänvisat till en intern utvärdering av ett stort antal fonder och hävdat att trygghetsfonderna har ”levererat bäst avkastning” över en tioårsperiod.

Annons
X

”Av alla fonder med samma eller lägre risk så har våra fonder levererat bäst avkastning. Det har externa revisorer kommit fram till”, skrev Rentzhog på bolagets hemsida i september. Samma uppgifter har även förekommit i bolagets marknadsbrev.

Som SvD tidigare kunnat berätta bygger Rentzhogs påståenden på en utvärdering över tio år. Men eftersom trygghetsfonderna endast har funnits i drygt fyra år har Söderberg & Partners inkluderat den beräknade värdeutvecklingen i ett förvaltningsuppdrag Söderberg & Partners hade åt ett antal kunder hos SEB från sommaren 2005 (så kallad diskretionär förvaltning).

Att använda den typen av resultat i sin marknadsföring bryter, enligt Konsumentverket, mot god marknadsföringssed.

– Vi har sett det här i andra typer av ärenden. Man har försökt använda fondavkastning i stil med att ”våra förvaltare har åstadkommit det här” men det är vilseledande. Det ska vara avkastning i en specifik fond som är registrerad. Där är regelverket väldigt tydligt, säger Malin Fors.

Så här kan man alltså inte göra?

– Precis!

Söderberg & Partners produktutvecklingschef Walter Nuñez har i en tidigare SvD-intervju hävdat att den historiska avkastning bolaget har presenterat för trygghetsfonderna ”är exakt lika mycket värd” som om det hade rört sig om en registrerad fond.

Det är ett uttalande som Malin Fors reagerar på.

– Det stämmer inte. Det strider mot god marknadsföringssed att använda sådana uppgifter, säger Malin Fors.

Men det är inte bara när det gäller fondernas historiska avkastning som Söderberg & Partners bryter mot regelverket. Det gör även deras hantering av jämförelseindex. Här säger regelverket att det tydligt ska framgå vilket index som har använts som jämförelse för en specifik fond och att det index man använder ska vara ”relevant och avse den placeringshorisont fonder har”.

Walter Nuñez har i intervju med SvD berättat att kunder i sin rådgivning får höra att deras trygghetsfonder kan jämföras med alla möjliga index.

– Eftersom det inte finns något perfekt index för denna typ av förvaltning så är det viktigt för oss att ta fram flera olika alternativ. Våra kunder diskuterar och väljer tillsammans med sin rådgivare den jämförelse som är mest relevant för dem, sade Nuñez i en artikel som publicerades den 19 februari.

Så som regelverket är skrivet är detta ett tydligt brott mot god marknadsföringssed.

– Man ska tala om vilket index man jämfört fonden med, man kan inte jämföra med flera index. Att säga att det kan jämföras med alla möjliga gör det omöjligt för konsumenten att göra en bedömning av förvaltningens kvalitet, säger Malin Fors.

Reglerna kring god marknadsföringssed för fonder har formulerats av Konsumentverket i samarbete med branschorganisationen Fondbolagens förening och omfattar alla fondbolag med verksamhet i Sverige.

Konsumentverket har ännu inte bestämt sig för om man ska inleda en granskning av Söderberg & Partners agerande men enligt Malin Fors brukar man agera vid den här typen av händelser.

– I de flesta fall när vi upptäcker den här typen av överträdelser brukar vi vidta åtgärder. Vi ser allvarligt på sådant när vi får höra att det har skett, säger hon.

En granskning innebär då att Konsumentverket kontaktar bolaget och framför sina synpunkter och uppmanar bolaget att redogöra för sin inställning. Om det visar sig att bolaget har brutit mot regelverket kommer Konsumentverket att uppmana dem att ändra sin marknadsföring så att den stämmer med reglerna.

Annons
Annons
Foto: Patrik Lundin Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X