Ny tolkning av frygiernas religion

Under strecket
Publicerad
Annons

Frygierna i mindre Asien dyrkade inte, som man trott, bara modersgudinnan Kybele. Under äldre frygisk tid fanns också en minst lika betydelsefull fadersgud och vädergud, en motsvarighet till grekernas Zeus.
Först på kung Midas tid (han som enligt myten hade åsneöron och förvandlade allt han rörde vid till guld), omkring 700 före Kristus dominerade Kybele kulten.
Denna nya tolkning av frygiernas religion gör Susanne Berndt-Ersöz i en avhandling vid Stockholms universitet. Hon drar slutsatserna efter studier av helgedomar som huggits i klippor i nuvarande Turkiet. Det är dels husfasader med dominerande dörrnischer som förknippas med modersgudinnan, dels högt belägna troner som förknippas med fadersguden.
Frygierna anses ha lämnat den nuvarande europeiska delen av Turkiet och invandrat till Mindre Asien omkring 1200 före Kristus. Ingrid Persson

Annons
Annons
Annons