Hela denna artikel är en annons

Ny teknik förlänger oljans livslängd

Bara i Sverige förbrukas ca 115 miljoner liter industrioljor varje år. Denna mängd spillolja resulterar i utsläpp på 380 miljoner kg CO2 per år.
Bara i Sverige förbrukas ca 115 miljoner liter industrioljor varje år. Denna mängd spillolja resulterar i utsläpp på 380 miljoner kg CO2 per år.

Vatten som tränger sig in och förorenar industrioljor är ett stort problem som resulterar i maskinhaverier och stora kostnader för industrin. COT-Clean Oil Technology AB har utvecklat ett unikt system för att eliminera vatteninträngningen i oljan och därmed väsentligt förlänga oljans livslängd och förbättrar dess kvalité.

I marina miljöer löper oljan stor risk att drabbas av de skador som vatten förorsakar.

I marina miljöer löper oljan stor risk att drabbas av de skador som vatten förorsakar.

Foto: iStock
Vårt system är ett unikt sådant som ökar både oljans och systemets livslängd till låga driftkostnader, säger Mats Backlund, vd för COT-Clean Oil Technology AB.

Vårt system är ett unikt sådant som ökar både oljans och systemets livslängd till låga driftkostnader, säger Mats Backlund, vd för COT-Clean Oil Technology AB.

Foto: Thomas Wilke - Studio CA

Oplanerade driftstopp, dyra reparationer och lägre produktivitet är i stort sett alltid en konsekvens av förorenade oljor. För att motverka detta är de flesta enheter utrustade med någon form av partikelfilter för att som namnet säger – fånga partiklar. Dessa partikelfilter klarar dock inte av att hindra vatten från att tränga in i oljan vilket leder till täta oljebyten. Vatteninträngning i oljor är ett minst lika stort problem, även i små mängder, som partiklar. När oljor blandas med vatten förstörs bland annat oljans smörjande egenskaper vilket förorsakar slitage på systemets komponenter med haverier och stillestånd som följd. Mängden olja som förbrukas till följd av vattenförekomst är enormt stor.

COT Oil Refiner System förlänger oljans livslängd

Olja är i grunden en råvara med evig livslängd – så länge den består i sin ursprungliga form. För att kunna behålla oljan för användning långt in i framtiden krävs därför att den hålls fri från partiklar, vatten och luft. COT-Clean Oil Technology AB har utvecklat ett unikt system för att minimera vatten och dess skadliga effekter av detta växande problem. Huvudkomponenten i systemet består av COT Oil Refiner. Lösningen reducerar behovet av att i onödan destruera oljan samtidigt som den underlättar övergången från fossila oljor till biobaserade oljor (miljöoljor). COT:s unika teknik består av tillförsel av energi som i kombination med optimalt riktade olje- och luftströmmar bryter den molekylära bindningen med vatten och olja och därmed kontinuerligt eliminerar den skadliga vatteninträngningen.

I marina miljöer löper oljan stor risk att drabbas av de skador som vatten förorsakar.

I marina miljöer löper oljan stor risk att drabbas av de skador som vatten förorsakar.

Foto: iStock
I marina miljöer löper oljan stor risk att drabbas av de skador som vatten förorsakar. Foto: iStock
Läs mer om COT:s smarta system härExtern länk

Olja är i grunden en råvara med evig livslängd – så länge den består i sin ursprungliga form. För att kunna behålla oljan för användning långt in i framtiden krävs därför att den hålls fri från partiklar, vatten och luft. COT (Clean Oil Technology AB) har utvecklat ett unikt system för att minimera vatten och dess skadliga effekter av detta växande problem. Huvudkomponenten i systemet består av COT Oil Refiner. Lösningen reducerar behovet av att i onödan destruera oljan samtidigt som den underlättar övergången från fossila oljor till biobaserade oljor (miljöoljor). COT:s unika teknik består av tillförsel av energi som i kombination med optimalt riktade olje- och luftströmmar bryter den molekylära bindningen med vatten och olja och därmed kontinuerligt eliminerar den skadliga vatteninträngningen.

Vi eliminerar kontinuerligt vatteninträngningen i industrioljor till så låga nivåer som ingen annan i branschen klarar av. Vår lösning ser till att, skapa låga driftkostnader, genom att förlänga livslängden för både oljan och komponenter i applikationen. Eftersom biobaserade oljor är extra känsliga för vatteninträngning ser vi en stor potential för vår produkt då konverteringen från fossila oljor till biobaserade oljor kraftigt växer, säger Mats Backlund, VD för COT-Clean Oil Technology AB.

Vårt system är ett unikt sådant som ökar både oljans och systemets livslängd till låga driftkostnader, säger Mats Backlund, vd för COT-Clean Oil Technology AB.

Vårt system är ett unikt sådant som ökar både oljans och systemets livslängd till låga driftkostnader, säger Mats Backlund, vd för COT-Clean Oil Technology AB.

Foto: Thomas Wilke - Studio CA
Vårt system är ett unikt sådant som ökar både oljans och systemets livslängd till låga driftkostnader, säger Mats Backlund, vd för COT-Clean Oil Technology AB. Foto: Thomas Wilke - Studio CA

Tre prioriterade marknadssegment

Det industriella behovet av att rena industrioljor från vatten är mycket stort. COT riktar sig initialt mot tre marknadssegment: off-road fordon, marin/offshore och energi. För exempelvis skogsmaskiner finns krav på att de måste använda biobaserad miljöolja för att undvika att skogen förorenas vid slangbrott eller annat läckage, men i segmentet ”off-road fordon” inkluderas även maskinell utrustning inom gruvindustrin. Marine/Offshore omfattas av större fartyg, hamnanläggningar mm, där vatteninträngning i oljor är extra hög. Inom energisektorn riktar sig COT primärt mot vatten- och vindkraft.

Stort intresse för revolutionerande produkt

COT bedömer att behovet av att reducera vatteninnehåll i industriella oljor som gigantiskt stort. Bolaget som är listat på Alternativa marknaden för redan nu samtal med betydande internationella systembyggare i Europa. COT har under flera år arbetat med utvecklingen av sitt system och har sedan hösten 2020 påbörjat lanseringen av sin produkt COT Oil Refiner System. För att bland annat accelerera den tekniska utvecklingen av sitt produktprogram, genomför bolaget nu en nyemission om tio miljoner kronor mellan den 29 mars och 21 april.

-Vår produkt fungerar med bevisat goda resultat och lanseras nu på marknaden. Vi ser idag ett växande intresse för vår produkt och har även inlett samtal med ledande systembyggare i Norden och i Europa med också med agenter och distributörer i Asien och Sydamerika. Med den marknadsrespons vi dagligen får, ser vi framtiden an med väldigt stor optimism, avslutar Mats Backlund.

Läs mer om COT:s nyemission härExtern länk
Annons
Annons
Annons