SvD Perfect Guide
Annons

Ny studie: Större risk för curlade barn att utveckla social fobi

Foto: Pexel

I dagens extremt konkurrenskraftiga samhälle blir det allt vanligare att oroliga föräldrar vill hjälpa sina barn att lyckas. Många sopar vägen framför varje steg de tar och lägger sig ideligen i barnens konflikter eller svårigheter för att lösa deras problem åt dem. Känner du igen dig? Då kan det vara läge att tänka om – så kallade curlingföräldrar gör kan göra mer skada än nytta.

Text: Olivia Hagéus - 4 augusti 2017

Det är inte svårt att gissa sig till vilka problem som kan uppstå när barn blir för curlade. De växer upp till att bli beroende av andras hjälp, får dåligt självförtroende och blir oförmögna att lösa sina egna problem. Numera finns det även studier som visar att curlade barn inte bara blir osjälvständiga - de kan också utveckla social fobi.

I studien, genomförd av psykologen Julia Asbrand, fick testpersonerna bestående av föräldrar och barn i uppgift att lösa komplicerade pussel. Föräldrarna uppmuntrades till att låta barnen lösa uppgiften själva, men det var inte förbjudet att hjälpa till. Resultatet var tydligt: de barn som led av social fobi hade också föräldrar som ständigt lade sig i och hjälpte dem, även när det inte var nödvändigt.

Social fobi utvecklas när barnen växer upp och innebär att de känner en stark ångest inför att verka eller göra ”fel”. De har svårt att tro på sig själva och blir därför oerhört stressade när de själva måste lösa en uppgift. Problemen kan följa med barnen under hela livet om de inte blir behandlade i tid.

”Genom att bara röra eller peka på pusslet ger mammorna intryck av att barnen inte kan lösa pusslet ensamt” berättar Asbrand, ”Denna typ av kontroll kan leda till att barnen ständigt förväntar sig en hotfull miljö eller situation, vilket gör att de utvecklar en orimlig rädsla”.

Misstänker du att dina barn blir curlade? Då kan det vara dags att genast tänka om. Din hjälp kan leda till psykiska problem.

Annons