Annons

Fritidsbåtars utsläpp oroar forskare

Nya motorer är betydligt "renare" än de gamla. Men avgaser från fritidsbåtar fortsätter att oroa miljöforskare. – Vi släpper ut jättegiftiga kolväten i havsvattnet, där vi också hämtar mat, säger professor Kjell Nordberg.

TT
Publicerad

Avgaser från utombordsmotorer släpps ut i vattnet vid propellern.

– När man drar på piskas utsläppet sönder till mikrobubblor som sprids enormt i vattnet. Varje bubbla innehåller en last av väldigt farliga saker. Ingen skulle drömma om att andas in avgaser. Men man använder havet som ljuddämpare. Förr släpptes avgaserna ut i luften, men det låter mycket och luktar illa, säger Kjell Nordberg, som är professor i marina vetenskaper vid Göteborgs universitet.

Annons
Annons
Annons