Ny stamcellsmetod räddar cancersjuka

Fyra svårt cancersjuka barn i Sverige har räddats till livet med en helt ny typ av stamcellstransplantation. Universitetssjukhuset i Lund är ett av få sjukhus i världen som erbjuder behandlingen.

Under strecket
Publicerad
Annons

Inne på Blodcentralen på Universitetssjukhuset i Lund står en apparat för cellseparering. Det är den enda i sitt slag i hela Norden, och det är den som har gjort transplantationerna möjliga.
**
Apparaten gör att en cancersjuk** person kan ta emot stamceller från en annan människa trots att dennes kromosomer inte helt överensstämmer med patientens. Det har tidigare varit omöjligt, eftersom kroppen normalt sett reagerar så kraftigt på
sådana främmande stamceller att patienten avlider.

Men den nya apparaten i Lund sorterar bort skadliga så kallade T-celler och samlar det önskvärda transplantatet i en särskild blodpåse. Det gör att chansen för en lyckad transplantation ökar drastiskt, även i de fall då ingen lämplig donator har hittats.
Under 2005 fick sju svårt cancersjuka svenska barn i åldrarna 4-15 år prova den nya metoden.

Annons
Annons
Annons