Hälsa

Ny rapport: Kaffe skyddar mot cancer

Det är SVT som rapporterar nyheten att kaffe minskar för risken för cancer i gallblåsan. Underlaget är hämtat från den ansedda cancertidskriften Journal of the National Cancer Institute där 76 000 människors kaffevanor kartlagts. När studien nu presenteras är resultaten tydliga: gallblåsecancer är mindre vanlig hos de som uppgivit att de druckit kaffe.

Annons

Mest uppseendeväckande var att de som drack fyra koppar per dag eller mer halverade risken att drabbas av gallblåsecancer. Alicja Wol – professor vi Karolinska institutet och ansvarig för studien – förklarar för UNT:

– Trenden var att risken för cancer i gallblåsan fortlöpande sjönk med stigande kaffekonsumtion, säger hon. För dem som drack mest kaffe, fyra koppar eller mer per dag, såg vi en mer än halverad risk för att insjukna i denna cancerform jämfört med för dem som drack högst en kopp kaffe per dag.

Till Toppen