Annons

Ny plan mot människohandel

Alla former av människohandel ska bekämpas. Regeringen ger därför Länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag att på nationell nivå också samordna arbetet mot människohandel där syftet är ett annat än prostitution – till exempel organhandel och tvångsarbete. Det skriver fyra ministrar.

Under strecket
Publicerad

Beatrice Ask, Tobias Billström, Hillevi Engström och Maria Larsson.

Foto: HENRIK MONTGOMERY, ERIK MÅRTENSSON, LEIF R JANSSON/SCANPIX Bild 1 av 1

Beatrice Ask, Tobias Billström, Hillevi Engström och Maria Larsson.

Foto: HENRIK MONTGOMERY, ERIK MÅRTENSSON, LEIF R JANSSON/SCANPIX Bild 1 av 1
Beatrice Ask, Tobias Billström, Hillevi Engström och Maria Larsson.
Beatrice Ask, Tobias Billström, Hillevi Engström och Maria Larsson. Foto: HENRIK MONTGOMERY, ERIK MÅRTENSSON, LEIF R JANSSON/SCANPIX

Alliansregeringens ambition är att agera kraftfullt mot människohandel. Därför har regeringen vidtagit åtgärder för att bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål. En viktig insats har varit att öka kunskapen hos berörda myndigheter och samverkan mellan dem. Länsstyrelsen i Stockholms län har haft ett nationellt uppdrag att utveckla samordningen och samverkan rörande just prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Detta har förbättrat myndigheternas arbete.

Annons
Annons
Annons