Annons

Regnér: Myndighet för jämställdhet skapas

Ojämlika löner, sextrakasserier och våld mot kvinnor. Det är fortfarande långt kvar till ett jämställt samhälle. Nu lanserar regeringen en jämställdhetsmyndighet.

Under strecket
TT
Publicerad

Jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) presenterar regeringens satsning på en jämställdhetsmyndighet under en pressträff på Rosenbad på torsdagen.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 1

Jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) presenterar regeringens satsning på en jämställdhetsmyndighet under en pressträff på Rosenbad på torsdagen.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 1
Jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) presenterar regeringens satsning på en jämställdhetsmyndighet under en pressträff på Rosenbad på torsdagen.
Jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) presenterar regeringens satsning på en jämställdhetsmyndighet under en pressträff på Rosenbad på torsdagen. Foto: Fredrik Sandberg/TT

– Vi är kvar i ojämställdhet därför att vi inte har ett samlat nationellt grepp eller styrning av jämställdhetspolitiken, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér (S).

Nyheten om myndigheten kommer inför budgetpropositionen nästa vecka. Att en jämställdhetsmyndighet behövs var en viktig slutsats i Jämställdhetsutredningen som lades fram förra hösten.

Regnér konstaterar att jämställdhetsarbetet är splittrat i dag.

– Det saknas kunskap om vilka insatser som är genomförda och vilka som är meningsfulla. Mycket bra verksamhet förblir öar, säger hon.

Redan i dag arbetar ett flertal instanser med frågan, som Göteborgs universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid och länsstyrelsen i Östergötland. Den kunskapen vill regeringen bättre ta tillvara. Med en myndighet blir det också lättare att utkräva ansvar för brister i jämställdhetsarbetet.

– I dag är bilden så splittrad att det är väldigt svårt att veta vem som har det samlade ansvaret till exempel för att våldet mot kvinnor inte minskar, säger Åsa Regnér.

Var den nya jämställdhetsmyndigheten ska placeras, hur den ska jobba och vilka befogenheter den ska ha kommer att tas fram av en organisationskommitté.

Regeringen lägger också fram en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor. Åtgärderna omfattar 900 miljoner kronor för de kommande fyra åren, varav 400 miljoner är ett nytt tillskott för att hindra våld.

– Förebyggande arbete har vi gjort alldeles för lite av. Fokus samlat kommer vara att förebygga att slaget utdelas eller att våldtäkten sker, säger Åsa Regnér.

Åtgärderna omfattar också insatser som handlar om att motarbeta hedersrelaterat våld samt bekämpa sexköp och människohandel.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons