Ny lag från 2003

Den 1 januari 1988 kom lagen om sambors gemensamma hem, sambolagen. Från 1 juli 2003 gäller en ny sambolag som omfattar både hetero- och homosexuella sambor. Innehållsmässigt är det ingen större skillnad mot 1988 års lag.

Under strecket
Publicerad
Annons

Huvudsyftet med sambolagen är att ge den svagare parten ett minimiskydd när samboförhållandet upphör genom separation eller dödsfall.
Den egendom som omfattas av sambolagen kallas samboegendom. Den enda egendom som är samboegendom är sambornas gemensamma bostad och gemensamma bohag, som anskaffats för gemensamt användande. Egendom som någon av parterna skaffat innan omfattas inte.
Bil, bankmedel, fondmedel, aktier, pensionsförsäkringar, fritidshus, båtar och husvagnar ingår inte i samboegendom och ska inte delas vid separation eller dödsfall.
Det finns en jämkningsregel om effekterna av sambolagen blir oskäliga.

ylva edenhall

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons