”Ny lag ett läslyft för Sverige”

KULTURDEBATT I dag presenterar regeringen ett nytt förslag till bibliotekslag. Den innebär bland annat att utlåning av e-böcker ska vara avgiftsfri och att barn och unga ska prioriteras, skriver kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Kungliga biblioteket blir enligt lagförslaget den myndighet som ska främja samverkan inom det svenska biblioteksväsendet.

Kungliga biblioteket blir enligt lagförslaget den myndighet som ska främja samverkan inom det svenska biblioteksväsendet.

Foto: DAN HANSSON
Annons

Biblioteken runtom i landet utför varje dag en viktig samhällsinsats. Böcker, tidskrifter och information finns fritt och tillgängligt för alla som söker dem. Detta möjliggör såväl kulturella upplevelser och förkovran som kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. I grunden har det en betydelse också för demokratin. Denna utgångspunkt blir nu tydlig och lagstadgad för alla bibliotek.

Alla som bor i Sverige ska därför också ha möjlighet att använda sina bibliotek. Den nya lagen skärper kraven på att möta personer med särskilda behov. Biblioteken ska därför särskilt prioritera personer med funktionsnedsättningar, annat modersmål än svenska och de nationella minoriteterna. På så vis får biblioteken ett förtydligat uppdrag att fortsätta att utveckla sin uppgift som en öppen plats för alla – oavsett förutsättningar – att söka kunskap och bildning.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons