Ny lag behövs för att skydda åar och älvar

Vi vet idag mycket mer om de skadliga effekterna av dammar och flödesreglering, än vad som var känt då vattenkraften byggdes ut i Sverige. I en ny utredning föreslås också flera viktiga åtgärder där miljö och fiskvägar skyddas. Vi hoppas nu att Sveriges regering är beredd att ta steget och lagstifta för att genomföra de förslag som finns för att bättre skydda åar och älvar, skriver fyra professorer.

Under strecket
Publicerad

Suorvadammen högt upp i Lule älv.

Foto: CARL-JOHAN UTSI / TT
Annons

Den 1 oktober lämnade Vattenverksamhetsutredningen (Dir. 2012:29) ett delbetänkande på uppdrag av regeringen, ”Ny tid ny prövning – förslag till ändrade vattenrättsliga regler” (SOU 2013:69). Detta betänkande lägger grunden till en modern lagstiftning för landets strömvatten.

Strömmande vatten har i Sverige förändrats under många hundra år för att på olika sätt tjäna människans syften och skapa välstånd. Utbyggnaden av vattenkraften under det senaste århundradet har skett av samma skäl. Sverige fick med elkraften möjlighet att gå från jordbruksnation till modern industrination med åtföljande välfärdshöjning för det stora flertalet.

Annons
Annons
Annons