X
Annons
X

Ny hypotes om istiden

Istiden var inte alltid så isig. Under vissa perioder kunde det vara upp till tio grader på somrarna i norra Sverige. Dessutom kan den senaste istiden i Skandinavien ha börjat 20 000 år senare än vad forskarna tidigare trott.

Att det inte alltid var is under den senaste istiden är inget nytt. Däremot har Martina Hättestrand, forskare i kvartärgeologi vid Stockholms universitet, i sin doktorsavhandling kommit fram till att klimatet varierade mycket mer än vad som var tidigare känt.

– Istiden var inte så kall som man har trott och klimatet varierade ganska mycket. Under den senaste istidens andra isfria period verkar klimatet ha varierat mycket, säger hon.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X