Ny förvaltningspolicy för Stockholms mark

Efter en massiv utförsäljning av mark och lantbruk i grannkommunerna har Stockholms stad samlat sig för en ny strategi. Fler försäljningar är inte uteslutna, men såväl skog som byggnader ska då vara i bästa skick, enligt fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

Under strecket
Publicerad
Annons

Stockholms stad har under perioden 2007–2009 genomfört eller skrivit kontrakt på försäljning av totalt 83 objekt avseende mark och lantegendomar, enligt en sammanställning från förra året. Den totala försäljningssumman uppgår till cirka 2,4 miljarder kronor, varav merparten är reavinster. Staden räknar med att ytterligare försäljningar för cirka 700 miljoner kronor ska läggas till detta.

Av 19 jordbruk som bjöds ut till försäljning har 17 avyttrats, sju av dessa till arrendatorerna. Försäljningen av Fituna i Nynäshamns kommun har fått störst utrymme i medierna. Stockholms stad godkände inte arrendatorernas finansieringslösning och inte heller deras planer på att genomföra köpet tillsammans med Nynäshamns kommun.

Annons
Annons
Annons