Till SvD.se
SvD Perfect Guide

Ny studie: Smarta människor har svårare att ta körkort

Text: Sophie Tisell - 19 november 2017
Annons

Enligt en undersökning, utförd av försäkringsbolaget Privilege DiveXpert, har man kommit fram till att de som inte får sitt körkort på första försöket generellt sett är smartare än andra.

I studien frågade man 1 564 britter om vilken utbildning de hade och hur många försök som krävdes innan de fick sitt körkort. Det visade sig att 59 procent av de som helt saknade utbildning klarade testet på första försöket. Bland de som hade gått ut grundskolan och gymnasiet klarade 51 procent provet på första försöket.

Studien visade även att kreativt lagda personer tog körkort snabbare än de med akademisk utbildning. I undersökningen fann man att de som hade pluggat konst i genomsnitt klarade uppkörningen efter 1.9 försök medan de som studerat matte och naturvetenskapliga ämnen klarade provet efter 2.3 försök.

Bland de personer med kandidatexamen klarade 48 procent provet på första försöket, och för de med högre utbildning var det 47 procent som fick körkort efter första försöket.

– Den här forskningen visar att det finns ett samband mellan akademisk utbildning och att klara körkortsprovet, förklarade Charlotte Fielding, chef på Privilege DriveXpert

Klarade du provet på första försöket?

Annons