Ny fart på fiskedebatten

Nu tar debatten om Östersjöfisket ny fart. I de kommande förhandlingarna väntas regeringen stödja förslaget att halvera fiskekvoterna nästa år.

Under strecket
Publicerad
Annons

– Vår grundläggande position är att man så långt som möjligt ska följa den biologiska rådgivningen, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist. Enligt Internationella Havsforskningsrådet (ICES) måste torskfisket i Östersjön halveras för att beståndet ska bli stabilt. ICES skiljer på bestånden öster och väster om Bornholm. Havsforskningsrådet vill minska det västra fisket med 10-20 procent, och det östra med minst 90 procent.

Enligt trålfiskarna i södra Östersjön ligger det hotade området längre norrut och österut, men regeringen lyssnar mer på ICES. - Det är många avvägningar som ska göras men utgångspunkten är den biologiska rådgivningen från ICES, säger Ann-Christin Nykvist. ICES vill också dela upp förvaltningen av de två bestånden. Det säger ostkustfiskarna nej till. - Då måste man inte bara dela upp kvoten i två delar, utan också styra fisket. Och hur ska det gå till? Ska danskarna få fiska mer än svenskarna för att fisken finns i ett område där de traditionellt sett fiskar mer? frågar sig Hugo Andersson, ordförande i Svenska ostkustfiskarnas centralorganisation.

Annons
Annons
Annons