Ny färg kräver bygglov

Färgen på ditt hus berör inte bara dig. Ditt hus är andras utsikt - och en ny fasadfärg kräver ofta bygglov.

Under strecket
Publicerad
Annons

Grannarna gick i taket när de fick ett lila hus utanför fönstret. De kontaktade stadsbyggnadsnämnden, som begav sig till radhusområdet för att syna färgen på plats. Får man verkligen måla om huset hur som helst?, undrade grannarna som inte gillade den skriklila fasaden. Nej, blev svaret från stadsbyggnadsnämnden i Sundsvall.
Den som planerar att måla om huset i en radikalt annorlunda färg ska söka bygglov. Och det är vad ägarna till det lilamålade huset i Sundsvall nu måste göra i efterhand. Men utsikterna för att beviljas bygglov för en skriklila kulör, som fått protestlistorna att cirkulera i området, är nog inte de bästa. Paret kan därmed tvingas måla om sitt hus på nytt.
Som framgår av historien från Sundsvall är det alltså inte fritt fram att måla om sitt hus hur som helst. Grundregeln är att en ommålning inom detaljplanelagt område - det vill säga där de flesta svenskar bor - kräver bygglov. Undantag görs för enfamiljs- eller tvåfamiljshus, såvida inte den nya färgen innebär att byggnadens
karaktär ”ändras väsentligt”.
Men vad är en väsentlig förändring?
Den frågan är inte helt lätt att besvara.

Annons

– Det här är lurigt. Därför tycker vi att det är viktigt att man alltid börjar med att kontakta kommunen, säger Cathrine Engström, jurist på Boverkets byggregelenhet.
Många tycker säkert att det låter rimligt att en ommålning från vitt till skarplila innebär en väsentlig förändring av husets karaktär, och därmed bygglovsplikt. Men är det fritt fram för en ommålning från ljusgult till knallgult? Här handlar det om bedömningar från fall till fall, bland annat ska man ju väga in hur huset samspelar med sin omgivning.
Boverkets råd är att den som planerar att byta fasadkulör först ringer kommunens stadsbyggnadskontor för att fråga om råd. Med tjänstemännen kan man diskutera huruvida den nya färgen kan vara bygglovspliktig, och möjligheterna att i så fall beviljas bygglov.
Ibland kan det dessutom vara så att man bor inom ett område med utökad bygglovsplikt. Detaljplanen kan också innehålla särskilda
bestämmelser för hur husen får färgsättas.
Den som struntar i att söka bygglov, trots att detta krävs, riskerar att bli anmäld av sina grannar. Då kan man tvingas söka bygglov i efterhand. Om bygglovet beviljas får man betala en särskild byggnadsavgift, som är fyra gånger högre än den vanliga bygglovsavgiften. Om bygglovet inte beviljas kan man tvingas att ta fram färghinkarna på nytt, och måla om huset så att det återfår sin tidigare kulör.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons