Ny dom banar väg för rättvisa hyror

Svea Hovrätt har nyligen, efter fyra års prövning i hyresnämnd och hovrätten, slagit fast att en fastighetsägare i Sundbyberg får rätt att jämföra hyrorna i Sundbyberg med likadana lägenheter i Stockholm. För de allra flesta passerade nog detta utan notis – men beslutet är en viktig förändring av den svenska hyreslagstiftningen och kommer att påverka bostadsmarknaderna i framförallt våra större städer, skriver Henrik Tufvesson, Fastighetsägarna.

Under strecket
Publicerad
Annons

Praxis ändras nu så att lagtextens begrepp ”orten” inte ska användas synonymt med ”kommun”. Det här innebär att även hyreslagstiftningen nu tillåts följa städernas utveckling, där flera kommuner växer samman till större sammanhållande städer. Fastighetsägarna har i flera år arbetat för detta, att det är en sammanhållen bostadsmarknad som ska utgöra grunden och där kommungränser ofta är helt irrelevanta.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons