Annons

Ny doktrin sätter freden på spel

SÄKERHETSPOLITIK Solidaritetsförklaringen som innebär att Sverige ska stötta Baltikum militärt har antagits utan debatt. Hur ska Sverige kunna försvara sig mot vedergällningsangrepp? Regeringens säkerhetspolitik är oerhört riskabel, skriver militärhistorikern Mikael Nilsson.

Under strecket
Publicerad

Regeringen med försvarsminister Sten Tolgfors i spetsen spelar ett mycket högt spel med landet Sverige som insats, och det riktigt allvarliga är att vår riksdag helt utan att rådfråga dem som de representerar deltagit aktivt i uppsättandet av spelets regler. Riskdagen har antagit en solidaritetsförklaring som kan innebära att Sverige sänder militära förband till Baltikum i händelse av en skarp kris i det området (SvD 18/11), detta trots att Lissabonfördraget inte kräver att Sverige skall bidra med väpnad trupp om en annan EU-stat angrips.

Det är ytterst allvarligt att denna nya säkerhets- politiska linje inte debatterats öppet och på så vis getts en folklig förankring. Men det sistnämnda är något som regering och riksdag verkar sky som pesten. Ett svenskt militärt ingripande i närområdet riskerar nämligen att besvaras, Sverige kan komma att angripas i vedergällningssyfte. Vi måste då ställa oss frågan med vilka resurser vi skall försvara oss?

Annons
Annons
Annons