Ny DNA-karta hjälp i kampen mot sjukdomar

Nästa stora landvinning inom kunskapen om människans arvsmassa presenteras i senaste numret av tidskriften Nature. För några år sedan blev hela kartan över människans DNA klar. Nu har en internationell sammanslutning av forskare gått ett steg längre genom ”HapMap”, kartan över de genetiska variationer som finns mellan oss.

Under strecket
Publicerad
Annons

Olika individer har ungefär 99,9 procent identiskt DNA. Promillen av genetiska skillnad oss emellan kan påverka risken för att få en sjukdom eller hur väl en medicin fungerar. Skillnaderna består ofta i att en enda byggsten är utbytt här och var i arvsmassan. Om en individ har en byggsten av varianten ”A” kan andra individer ha ett ”G” på samma ställe.
Dessa variationer kallas ”single nucleotide polymorphisms” (SNP).

Man beräknar att det finns cirka tio miljoner SNPs i människans DNA. Områden med flera SNPs nära varandra, en haplotyp, nedärvs i sammanhållna block.
Forskarkonsortiet består av mer än 200 forskare från sex länder. De har på bara tre år kartlagt hur en miljon SNPs är associerade till olika haplotyper - HapMap - och informationen finns nu tillgänglig för alla forskare via databaser.
Med hjälp av den nya kartan kan forskare koppla genetiska skillnader till sjukdomar på ett mycket snabbare och billigare sätt än tidigare.
I stället för att analysera alla SNPs i ett intressant DNA område
innehåller HapMap specifika markörSNPs som kan ge lika mycket information som alla 10 miljoner SNPs.

Annons
Annons
Annons