X
Annons
X

”Ny bankskatt går ut över jobben i bankerna”

Regeringen har vid sidan av den bankskatt som föreslås i finanspropositionen tillsatt en utredning som ska lägga förslag på en ytterligare bankskatt. Ett förslag är att skatten ska tas in i form av höjda arbetsgivaravgifter för finansanställda. En sådan beskattning drabbar i första hand de anställda och kunderna, skriver Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet.

undefined
Foto: Marcus Ericsson/TT

Både dagens regering och den tidigare har föreslagit hårdare beskattning av banksektorn. Bakgrunden är att man anser att banksektorn är skattemässigt gynnad i förhållande till andra företag eftersom det inte är någon moms på finansiella tjänster. I regeringens finansproposition föreslås en ökad beskattning av företag i finanssektorn genom att avdragsrätten för så kallade efterställda lån slopas. Vid sidan av denna skattehöjning har regeringen sedan tidigare flaggat för att man vill införa en ytterligare bankskatt. I direktiven till utredaren framgår det att man även vill se över möjligheterna att höja arbetsgivaravgifterna för finansanställda.

Foto: Marcus Ericsson/TT Bild 1 av 2

Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet.

Foto: Christian Gustavsson Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X