Nutek i stort lånebråk med Riksgälden

Under strecket
Publicerad
Annons

Nutek är helt avvisande till Riksgäldskontorets förslag om att all statlig nyutlåning nästa år koncentreras till Riksgäldskontoret med undantag för Centrala studiestödsnämnden, CSN, och biståndsorganet Sida.
För Nuteks del handlar det om en årlig utlåning på cirka 100 miljoner kronor till främst små och medelstora företag. Hälften utgörs av villkorslån, andra lånetyper är lokaliseringslån, landsbygdslån och investmentbolagslån.

– Vi är inte rädda för att företagen inte skulle få lånen. Men om Riksgäldskontoret tar över från oss förlorar man kunskapen, det blir mer byråkratiskt och definitivt inte billigare, säger Henrik Levin på Nutek.
Myndigheten Vinnova, som liksom Nutek sysslar med såddfinansiering, är också mycket kritisk. Andra berörda myndigheter är länsstyrelserna, Energimyndigheten, Kammarkollegiet och ÖCB.
Bakgrunden till Riksgäldskontorets förslag är att lån skall hanteras som lån och inte som bidrag och att kostnaderna skall synas och inte döljas. Nuteks villkorslån är enligt
Riksgäldskontoret ett slags bidrag eftersom få företag betalar tillbaka lånen. Men syftet är inte att få tillbaka alla pengarna varför verksamheten även i fortsättningen bör finansieras över anslag och inte via upplåning, anser Nutek .

Annons
Annons
Annons