Aktieanalys

Björn Rydell: Nustay: Är drömrummet ledigt?

Det noteringsaktuella bolaget Nustay har utvecklat en hotellbokningsplattform och skall ta upp kampen med giganter som Hotels.com och Booking.com. Finns det rum för uppstickare? Svaret är ja. Men det blir en kamp David mot Goliat.

Hotellbokningssajten Nustay erbjuder över 1,5 miljoner hotell världen över.
Hotellbokningssajten Nustay erbjuder över 1,5 miljoner hotell världen över.

Danska Nustay (teckningskurs 7,2 DKK) har utvecklat en plattform för hotellbokning på nätet. Plattformen har utvecklats sedan 2014 och är nu i drift. Bolaget omsatte knappt 2 Mkr under 2018 och har drygt ett sextiotal anställda. Mycket folk alltså.

Det finns en uppsjö av hotellbokningsplattformar. Några välkända är exempelvis Hotels.com och Booking.com. När man som konsument skall använda en bokningsplattform är ett brett utbud av hotell och bra pris två centrala faktorer. Nustay hävdar att deras sajt är 30 procent billigare än sina konkurrenter i åtta av tio sökningar.

Många bokningssajter erbjuder enbart rabatt om man gör en kombinerad flyg- och hotellbokning. Ibland är det inte helt transparent vad slutpriset blir eftersom alla skatter och avgifter inte redovisas förrän i sista steget vid betalning. Det är även inte helt lätt att hitta rätt typ av hotell som man söker eftersom många bokningsplattformar visar de hotell där deras ersättning är högst.

Nustay menar att deras plattform löser dessa problem genom integrera business to business och business to consumer hotellpriser till en gemensam lösning. Dessutom redovisas alla priser vid bokningen transparent. Sökfunktionen baseras på algoritmer som gör systemet smartare ju mer det används. Nustay har cirka 1,5 miljoner hotell tillgängliga på plattformen.

Nustay genomför nu en emission inför listning på Spotlight Stock Market. Teckningskursen är 7,20 DDK. Vid full teckning tillförs bolaget cirka 30 Mkr.

IPO-GUIDE Nustay
Lista Spotlight
Omsättning rullande tolv månader 2 Mkr
Antal anställda 64
Teckningskurs 7,20 DKK
Rådgivare Sedermera FK, Nordnet Bank
Storlek på erbjudande 30 Mkr (varav 71% nyemission)
Börsvärde vid IPO Cirka 131 Mkr
Emissionskostnad Cirka 3 Mkr (10,0% av erbjudandet)
Säkrad andel av IPO* 56%
Investerare som ska teckna i IPO Hazelpond Capital, Nicholas James Bird, Fundamental Fonds, Seier Capital Denmark, Jimmie Landermann, m.fl. (56% i åtagande)
Garanter -
Flaggor** Två flaggor
Sista teckningsdag 2019-03-05
Beräknad första handelsdag 2019-03-22 (17 dagars väntetid)
* Andelen av antalet aktier i erbjudandet som på förhand är säkrade via förbindelser (garantiåtagande/teckningsåtaganden).
** Särskild metodik. Se faktaruta nedan.
Källa: SvD Börsplus / bolaget

Börsplus syn på Nustay

Det här är en förhoppningsaktie, alltså ett entreprenörsdrivet utvecklingsbolag med minimala intäkter och högtflygande planer. Analys av förhoppningsbolag kräver andra metoder än vanliga börsaktier (se faktaruta längst ner). Plus insikten att det vanligaste utfallet är att investerarna förlorar nästan hela insatsen.

———

1. Incitament nyckelpersoner

Ledning och styrelse i Nustay äger en tredjedel av aktierna efter genomförd nyemission. Bolagets grundare tillika VD, Mathias Lundoe Nielsen, kommer äga aktier för cirka 25 Mkr motsvarande knappt 14 procent av bolaget givet en fulltecknad emission.

Ordförande Lone Fønss Schrøder kommer äga 1,5 procent av aktierna i Nustay. Styrelseledamoten Simon Skouboe är fjärde största aktieägare efter emissionen med 18 procent av aktierna.

2. Track record nyckelpersoner

En välkomponerad ledningsgrupp och styrelse. VD Mathias Lundoe Nielsen, född 1989, är en entreprenör som tidigare har varit verksam inom ett antal e-handelsbolag. Lone Fønss Schrøder är en välkänd dansk affärskvinna. Hon sitter i styrelsen för bland annat Volvo Cars bolag samt inom Ingka Holding som ingår i IKEA-svären. Schrøder har tidigare arbetat Möller Maersk Group. Flera styrelseledamöter har erfarenhet från rese- och hotellindustrin.

3. Trovärdighet för produkt och strategi

Vi har surfat runt och testat Nustays bokningssajt och den verkar vara i klass med många av de större och väletablerade bokningsplattformarna. Vi jämförde priser på några slumpmässigt utvalda hotell i några mindre svenska städer. Nustay var i majoriteten av fallen billigare än de större plattformarna. Däremot fanns ingen beskrivning på svenska på Nustays sajt på flera av de hotell vi tittade på. Det fanns dock förklarade information som indikerade på att översättning är på gång.

En stor utmaning för Nustay kommer vara igenkänningsfaktorn och varumärket. De allra flesta känner inte till Nustay och många kan säkert tycka det är lite osäkerhet att använda en ny bokningssajt.

Den stora nöten att knäcka är att få in användarna. Den ”lilla nöten” att knäcka är att få till bra avtal med så många hotell som möjligt.

Nustay har cirka 1,5 miljoner hotell tillgängliga på plattformen, det är fler än vad exempelvis Hotels.com har, men färre än Booking.com.

Som det är nu förstår vi inte riktigt hur många av de 1,5 miljoner uppkopplade hotellen som Nustay har riktiga och bra avtal med eller om det finns ett stort antal som betjänas gratis.

Nustay har satt upp ett antal finansiella mål i samband med listningen på Spotlight.

  • Under en begränsad tidsperiod inom 12 månader efter noteringen förväntar sig bolaget att referera intäkter på över 40 miljoner danska kronor. Under en begränsad tidsperiod inom 24 månader efter listning siktar bolaget på 100 miljoner DKK.
  • Bolagets omsättning skall överstiga 4 miljoner danska kronor 12 månader efter noteringen. 2018 omsatte Nustay 1,3 miljoner danska kronor. 24 månader efter lisning siktar bolaget på 10 miljoner DKK.

Nustay har avtal med bland annat Google Hotels Ads. Under januari 2019 gjordes 8600 bokningar med Nustay vilket är i linje med hela fjärde kvartalet 2018. Omsättningsmålet under 2019 känns nåbart med tanke på dagens tillväxttakt.

Strategin att vara en bokningsplattform med de mest konkurrenskraftiga priserna och bästa användarupplevelsen låter ju bra. Frågan är hur bolaget skall upprätthålla en god lönsamhet?

Nustay har i skrivande stund 9,5 av 10 poäng på Trustpilot (hemsida där man som konsument kan recensera olika tjänster och produkter). Det är högt, å andra sidan är det drygt 600 personer som gjort recensioner hittills.

Pengarna från emissionen skall främst användas till marknadsföring och anställa fler personer inom detta område.

Bolagets utvecklingsavdelning är stationerad i Ukraina och det är också förklaringen till att förlusttakten ”bara” är cirka 20 Mkr trots att man har 60 anställda.

4. Nödvändiga antaganden i optimistiskt scenario

  • Ökat användande av plattformen.

Den enskilt viktigaste värdedrivaren för Nustay under kommande år är stark försäljningstillväxt och marknadsacceptans av plattformen.

Nustay i ett optimistiskt scenario

Nustay Idag Tänkbart 2022
Värdedrivare (i) Stark försäljningsutveckling och lansering av plattformen på fler lokala språk. Storskalig marknadsacceptans av bokningsplattformen.
Uppnådd nivå Värdedrivare Utvecklad fungerande plattform med befintlig försäljning Omsättning 100 Mkr
Värderingsmodell (ii) e.m P/S 10x
Resultatnivå, årstakt Cirka -18 Mkr Liten vinst eller inte stor förlust
Börsvärde, Mkr (iii) 131 Mkr 1 000 Mkr
Optimistisk vinstchans (iv) ca 600% m. lite utspädning

Optimistiskt scenario

Resebranschen är gigantisk och miljontals resenärer är öppna för att testa nya tjänster. Om Nustay lyckas nå stor marknadsacceptans av plattformen är ett miljardvärde inget konstigt alls.

Pessimistiskt scenario

Till en värdering om cirka 130 Mkr efter att bolaget tillförts emissionspengarna ligger bevisbördan enligt vårt tycke på bolaget.

Det vi oroar oss mest för att är att bolaget väldigt snart kan behöva pengar igen.

Börsplus slutsats

Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det över tid slutar med en stor förlust för investerarna.

Nustay är störande vaga kring kapitalbehov. Man pratar om ”positivt kassaflöde 2019” men det måste rimligen inkludera nyemissionspengarna och är därmed nästan helt meningslös information.

Med det sagt är vi rätt imponerade av själva tjänsten och hur långt man tagit bolaget med rätt begränsade resurser. En lanserad plattform, befintlig försäljning och en användarvänlig hemsida är tre faktorer som talar för Nustay.

Uppsidan är det heller inget fel på. Den riskvillige gör inte fel som tecknar sig för en slant men något generellt teckna-råd från oss blir det inte.

Betyg: 4 av 6
Annons
X

Läs även

Hotellbokningssajten Nustay erbjuder över 1,5 miljoner hotell världen över.

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X