Nuders reformvilja är berömvärd

Under strecket
Publicerad
Annons

Replik | En ny grundlag
Maria Abrahamsson riktar i en inblick (25/10) fokus mot maktdelningsfrågor, lagprövning och förhållandet mellan politik och juridik. Hon tar avstamp i ett offentligt seminarium i Rosenbad arrangerat av statsrådet Pär Nuder. Seminariet ingår i en offentlig idéfas innan en ny grundlagsutredning får tydliga direktiv. Det är tänkt att Nuder ska ta ett helhetsgrepp och anpassa våra grundlagar till den nya tidens krav.
Artikeln ligger helt rätt i tiden. Ämnet maktdelning och lagprövning är internationellt sett hett. I EG-domstolen står maktpolitik mot juridik i målet om Somaliasvenskarnas frysta tillgångar. Samtidigt är förhandlingarna om EU:s framtida författning i full gång.
I Sverige brottas vi nu med hur vi konstitutionellt ska se på vårt EU-medlemskap. Vi arrangerar stora konferenser för att besvara frågan om vilken grundlag som ska gälla i framtiden: regeringsformen eller EU:s grundlag? Hur ska en domstol göra i händelse av konflikt?
Bra lösningar lyser dock med sin frånvaro.
Kanske beror det på att en lösning på problemet kräver gränsöverskridande analyser där politiken måste sammanvävas med juridiken. Denna typ av rättspolitiska problem är typiska för vår tid.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons