Annons

Nuder måste tänka om

Under strecket
SvD
Publicerad

Säg inte att jobben lämnar landet. Då protesterar regeringen. ”Det kommer att bli fler tunga besked framöver, men också nya investeringar som växer fram”, lovar näringsminister Östros. ”Vi räknar med att sysselsättningen stegvis och successivt kommer att öka”, säger finansminister Nuder.
Under tiden får vi hålla till godo med nya varsel och nedläggningar. I onsdags kom besked om att ytterligare 1 300 jobb försvinner. Saab, Pfizer och Billerud drar ner på verksamheten.
Stockholms Handelskammare genomförde nyligen en undersökning bland stockholmsföretag. I den undersökningen säger 25 procent att de planerar att flytta hela eller delar av verksamheten utomlands. Sedan slutet på 1980-talet har svenskägda multinationella företag minskat antalet anställda i Sverige kraftigt. Samma företag har ökat antalet anställda utomlands. En studie som Svenskt Näringsliv har genomfört tillsammans med Temo pekar på att så många som en halv miljon jobb kan komma att beröras av utflyttningen under de närmaste fem åren.
Sådana skattningar kan vara vanskliga att göra. Men nog står vi inför betydande utmaningar.

Både finansministern och näringsministern hoppas att vi ska räddas av att konsumtionen ökar. Jobben kommer när vi sparar mindre och köper mer. Samtidigt visar nationalräkenskaperna att Sveriges BNP har ökat långt under förväntan under det första kvartalet. Till och med finansministern hänvisar till ”den oväntat svaga utvecklingen”. Inte heller gårdagens Sverigerapport från OECD var särskilt uppmuntrande läsning. Sverige har en åldrande befolkning. Om välfärden ska kunna finansieras också i framtiden måste vi arbeta mer. OECD framhåller särskilt att det måste bli mindre av sjukfrånvaro och förtidspensioneringar.
När Pär Nuder konfronteras med utvecklingen på arbetsmarknaden antyder han att åtgärderna i vårbudgeten kan komma att utökas och kompletteras till hösten. Mera av samma sort, med andra ord. Mer pengar till Ams och fler i utbildning för att maskera den verkliga arbetslösheten.

Annons
Annons
Annons