Nu sparar svenskarna in på sitt sparande - särskilt till pensionen

Hushållen i Sverige räknar med att de i år sparar ungefär lika mycket som i fjol. Men pensionssparandet minskar något.

Under strecket
Publicerad
Annons

Undersökningsföretaget Gfk i Lund har frågat hushåll i ett tiotal länder i väst- och östeuropa samt i USA hur de ser på sitt privata sparande under det kommande året. Resultatet visar att sparandet är stabilt i de flesta länder.
Andelen svenskar som tror att det egna sparandet ökar under året har minskat något, från 21 procent hösten 2002 till 19 procent hösten 2003. 17 procent mot 22 året innan svarar att de ska spara mindre de kommande tolv månaderna.
Jämfört med övriga Västeuropa har svensken ändå en mer optimistisk syn på sitt sparande. Men det är framför allt hushållen i USA som svarar att man tänker öka sparandet. Andelen där är så hög som 40 procent.
Hur skulle du investera om du plötsligt fick 50 000 euro (450 000 kronor) i din hand? På den frågan skulle man kanske kunna förvänta sig att svensken lägger en stor andel på pensionssparande. Men icke, i stället skulle man dra ner något på denna sparform. Samma gäller också rent aktiesparande, däremot skulle man öka andelen banksparande något.
Att
svensken är en fattiglapp jämfört med många amerikaner är inget nytt. ”Bara” 15 procent av de tillfrågade hushållen i Sverige har en finansiell förmögenhet på över 50 000 euro mot 49 procent i USA och 2 procent i Östeuropa. Amerikanen har en större andel placerat i aktier och pensionssparande medan svensken mera satsat på bankboken.

Annons
Annons
Annons