”Nu skärps företagens ansvar för leverantörer”

Det räcker inte att nöja sig med uppförandekoder. Nu måste företagen gå från ord till handling i hållbarhetsarbetet. En ny kommande lagstiftning kräver av företagen att de konkret kan beskriva hur de granskar och följer upp sina leverantörer. Svenskt näringsliv med leverantörer i högriskländer ställs här inför en stor utmaning, skriver Parul Sharma och Nina Farrahi, Advokatfirman Vinge.

Under strecket
Publicerad
Foto: A M Ahad/AP

Parul Sharma och Nina Farrahi, Advokatfirman Vinge

Foto: Magnus Lanje
Annons

Med jämna mellanrum får vi rapporter om missförhållanden på arbetsplatser i utlandet med koppling till svenska företags affärsverksamheter. Inte sällan är det leverantörer eller underleverantörer till svenska företag som gjort sig skyldiga till barnarbete, slavliknande arbetsvillkor eller annat olagligt utnyttjande, för att inte tala om allehanda miljöbrott. För det mesta reagerar inte företagen förrän medierna har uppdagat oegentligheterna.

Även om företagen säkert upplever att de tar problemen på allvar så förslår det inte. En uppförandekod som säger vad en leverantör ska rätta sig efter är tandlös om den inte följs upp systematiskt. Nu kommer dock lagstiftning på området som ställer svenskt näringsliv med leverantörer i högriskländer inför en utmaning. Det kommer att krävas såväl stora praktiska som juridiska insatser om bolagen ska leva upp till lagkraven och få bättre kontroll över sina leverantörer.

Annons
Annons
Annons