Annons

Nu skärper vi reglerna för industriutsläpp

I dag inför vi EU:s industriutsläppsdirektiv i svensk rätt. Det ger oss bättre förutsättningar för ett effektivt miljöskydd, skriver miljöminister Lena Ek (C).

Publicerad

I dag har ett nytt regelverk beslutats som genomför stora delar av EU:s nya industriutsläppdirektiv. EU:s nya regler om industriutsläpp omfattar cirka 1100 större industriella verksamheter i Sverige och vilka krav vi ställer på utsläpp från verksamheterna. Ett antal nya verksamheter blir tillståndspliktiga till följd av industriutsläppsdirektivet och det ställs krav på regelbundna tillsynsbesök. Reglerna innebär skärpta utsläppskrav för stora förbränningsanläggningar i kraftverk, kraftvärmeverk och fjärrvärmeanläggningar. Utsläppskrav för avfallsförbränning skärps också, bland annat i fråga om utsläpp av stoft, kväveoxider och svaveldioxid från samförbränningsanläggningar.

Med de nya reglerna förenklar och förbättrar vi regelverket för tillståndspliktig verksamhet. Förutom en ny miljöprövningsförordning och en ny industriutsläppsförordning innebär regeländringarna att Naturvårdsverkets regler om stora förbränningsanläggningar, om avfallsförbränning och om användning av flyktiga organiska föreningar flyttas till nya förordningar och blir tydligare.

Annons
Annons
Annons