Annons

Nu ska Sveriges skogar laserskannas

Återigen ska den svenska skogen skannas av med laser. I dag kom budgetförslaget från regeringen att avsätta 12 miljoner kronor per år för en ny nationell laserskanning. En investering som kommer att betyda mycket för miljön, skogsbrukets lönsamhet och landsbygdens tillväxt.

Under strecket
ViaTT
Publicerad

Skogsstyrelsen har tillsammans med andra myndigheter, företag och forskningsorganisationer vid flera tillfällen lyft fram behovet av en ny nationell laserskanning som bland annat visar trädens höjd, hur tätt de står och vilken volym de har.

– Det finns en stor samsyn bland berörda myndigheter och skogsbruket om behovet av nya data. Såväl skogsnäringen som andra samhälls- och miljöintressen har stor nytta av den information som kartorna ger. Därför är det här en mycket välkommen satsning, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Annons
Annons
Annons