Annons

Nu ska ersättningen för assistans ses över

Ökningen av antalet timmar när det gäller personlig assistans har pågått sedan 1997 då reglerna ändrades. Därför ska reglerna nu ses över och en utredare ska analysera hur möjligheterna till överutnyttjande kan minska, skriver barn- och äldreminister Maria Larsson (KD).

Under strecket
Publicerad

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och personlig assistans ger personer med omfattande funktionsnedsättningar ett unikt och mycket uppskattat stöd. Ytterst främjar lagen jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Verksamheten grundas på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet.

Detta är en lagstiftning att vara mycket stolt över. Jag är angelägen om att denna reform värnas också i framtiden. Vårdandet av reformen kräver dock att vi också gör någonting åt de problem som finns. Regeringen presenterade därför i höstas åtgärder för att motverka fusk och missbruk som uppdagats och öka säkerheten vid beslut om och utbetalning av assistansersättning.

Annons
Annons
Annons