Annons

Nu ska bostadsbyggen komma igång snabbare

För att kunna förverkliga byggprojekt krävs bygglov. Men Stockholm har en av landets längsta handläggningstider för dessa ärenden. Regeringen ger nu länsstyrelserna nya mål för hur lång tid det får ta, skriver riksdagsledamot Margareta Cederfelt (M).

Under strecket
Publicerad

Varje dag berikas Stockholm av nya invånare i storleksordningen två fullsatta SL-bussar. För att garantera en välfungerande bostadsförsörjning för alla Stockholmare, nya som gamla, krävs effektiva riktlinjer som underlättar byggprocessen. Länsstyrelserna, som ofta har en viktig roll i förverkligandet av byggprojekt, får därför del av regeringens satsning från för att förkorta sina handläggningstider.

För de flesta byggen av flerbostadshus eller privata villor krävs både detaljplan och bygglov. Många bostadsprojekt överklagas i både plan- och lovprocessen till länsstyrelsen, något som kan leda till att många byggen drar ut flera år på tiden. I Stockholms län är till exempel den genomsnittliga handläggningstiden hos länsstyrelsen för överklagade av olika typer av lov 326 dagar. Motsvarande siffra för till exempel Dalarna och Västerbotten är 48 dagar. I en jämförelse mellan samtliga län har Stockholms länsstyrelse de fjärde längsta handläggningstiderna för lovärenden i landet.

Annons
Annons
Annons