Annons
X
Annons
X

Nu ska bostadsbyggen komma igång snabbare

För att kunna förverkliga byggprojekt krävs bygglov. Men Stockholm har en av landets längsta handläggningstider för dessa ärenden. Regeringen ger nu länsstyrelserna nya mål för hur lång tid det får ta, skriver riksdagsledamot Margareta Cederfelt (M).

BRÄNNPUNKT | BOSTADSBRISTEN

Alla länsstyrelser får mer pengar under 2013 för att klara de nya målen.
Margareta Cederfelt

Varje dag berikas Stockholm av nya invånare i storleksordningen två fullsatta SL-bussar. För att garantera en välfungerande bostadsförsörjning för alla Stockholmare, nya som gamla, krävs effektiva riktlinjer som underlättar byggprocessen. Länsstyrelserna, som ofta har en viktig roll i förverkligandet av byggprojekt, får därför del av regeringens satsning från för att förkorta sina handläggningstider.

För de flesta byggen av flerbostadshus eller privata villor krävs både detaljplan och bygglov. Många bostadsprojekt överklagas i både plan- och lovprocessen till länsstyrelsen, något som kan leda till att många byggen drar ut flera år på tiden. I Stockholms län är till exempel den genomsnittliga handläggningstiden hos länsstyrelsen för överklagade av olika typer av lov 326 dagar. Motsvarande siffra för till exempel Dalarna och Västerbotten är 48 dagar. I en jämförelse mellan samtliga län har Stockholms länsstyrelse de fjärde längsta handläggningstiderna för lovärenden i landet.

Annons
X

Det är därför nödvändigt att det nu sätts maxgränser för handläggningstiderna i länsstyrelserna. Det är inte rimligt att det i dag kan dröja upp till tio år från det att ett bygge börjar planeras till dess att spaden sätts i marken. Vi behöver bygga mer och snabbare i Sverige, och då är en viktig pusselbit att komma tillrätta med de långa handläggningsprocesserna.

För att korta ned de långa handläggningstiderna ger regeringen nu länsstyrelserna nya mål för hur lång tid handläggningen av ärendena får ta. De nya målen innebär att 75 procent av ärendena för planer ska vara avgjorda inom 3 månader, och 90 procent inom 5 månader. För bygglovsärenden ska 75 procent av dessa vara avgjorda inom 4 månader och 90 procent inom 6 månader. Alla länsstyrelser får också mer pengar under 2013 för att klara de nya målen. Länsstyrelserna tillförs 30 miljoner kronor extra under åren 2013-2016, sammanlagt 120 miljoner kronor.

Med tydliga besked kan byggprocesserna förenklas och därmed sätta fart på flyttkedjorna och därmed bostadsmarknaden. Stockholm ska fortsätta vara den staden dit människor vill flytta, och det kräver att det även fortsättningsvis finns en god försörjning av jobb och bostäder.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Med de nya tydliga målen och de pengar som regeringen nu tillför alla länsstyrelser är ambitionen att processerna snabbas upp rejält så att vi kan få fart på bostadsbyggandet.

  MARGARETA CEDERFELT (M)

  riksdagsledamot Stockholms stad

  Debattartiklar om bostadspolitiken:

  Läs även

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X