Annons

Nu överklagar vi Bungedomen

I dag går tiden ut för att överklaga Bungedomen. Vi hoppas att Högsta domstolen finner att verksamheten i Bunge inte kan tillåtas, men det utesluter inte behovet av att skärpa miljöbalken, skriver Naturskyddsföreningen och Fältbiologerna.

Under strecket
Publicerad

Sverige bryter återigen mot EU:s bindande miljölagstiftning. Det är följden av det tillstånd som Mark- och miljööverdomstolen nyligen gav till finska Nordkalk att i decennier få spränga nästan 62 miljoner ton kalksten ur ett världsunikt naturområde vid Bunge på norra Gotland.

Området var planerat att ingå i en ny nationalpark men riskerar nu i stället att bli en gigantisk kalkstenstäkt, till ytan dubbelt så stor som Visby innanför ringmuren. Värdefulla Natura 2000-områden i direkt anslutning både norr och söder om täkten – Bräntings haid och Bästeträsk – kommer i så fall att påverkas, vilket strider mot det bindande art- och habitatdirektivet i EU som det tolkats av EU-domstolen. Även föreslagna Natura 2000-områden kan skadas, trots att även de har skydd i EU-rätten.

Annons
Annons
Annons