Nu ökar vi anslagen till vården

Även om sjukvården som helhet fungerar bra vet vi mer än väl att det finns brister. Men tack vare en stark och välskött ekonomi kan vi fortsätta säkra jämlikhet, kvalitet och tillgänglighet i vården, skriver företrädare för alliansen.

Under strecket
Publicerad

Stockholm kommer att få fler förlossningskliniker, och moderniserade akutmottagningar, skriver alliansen i Stockholms läns landsting bland annat.

Foto: CLAUDIO BRESCIANI/SCANPIX
Annons

Stockholmsregionens sjukvård står inför flera utmaningar och på flera håll har verksamheter tidvis haft det mycket ansträngt. Vi i alliansen är fullt medvetna om att det krävs mer resurser till hälso- och sjukvården. Tack vare ordning och reda i ekonomin har vi möjlighet att öka anslagen till sjukvården med 1771 miljoner kronor under nästa år för att säkra kvaliteten och tillgängligheten och i förlängningen stärka länsbornas förtroende för sjukvården.

Även om sjukvården som helhet fungerar bra med kortare väntetider och ökad valfrihet, vet vi mer än väl att det finns brister. Akutsjukvården var under början på året under hård press då influensan och vinterkräksjukan inföll samtidigt. Det är för den skull inte acceptabelt med orimligt långa väntetider på akutmottagningarna. Landstinget arbetar för fullt för att både på kort och på lång sikt förbättra tillgängligheten. Utöver arbetet med akutmottagningarna måste vi förstärka förlossningsvården som under början på året var hårt belastad.

Annons
Annons
Annons