Annons

Nu måste avregleringen stoppas

Vinterns trafiksammanbrott riskerar att bara vara början på svenskt tågkaos. Om avregleringen fullföljs blir samordningen på spåren ännu sämre. Jag kräver att infrastrukturministern lägger avregleringen åt sidan, skriver trafikutskottets ordförande Lena Hallengren (S).

Under strecket
Publicerad

Trafikstopp, försenade och inställda tåg lamslår för närvarande Sverige. Vintern håller tågtrafiken i ett järngrepp. Risken är överhängande att resenärerna dessvärre får vänja sig vid kaos även efter vintern. Precis som statsvetenskapsprofessorn Marie Demker skriver på Brännpunkt den 2 mars fungerar det inte att lämna över statens problem till marknaden.

Den borgerliga regeringens avreglering av järnvägen riskerar att leda till ytterligare oreda och nya olägenheter för resenärerna.

Annons
Annons
Annons