Annons
X
Annons
X

Nu ligger vi nere för räkning – igen

Det sägs om prognoser och andra spådomar att det enda man kan veta på förhand är att de alltid slår slint och att utvecklingen tar mycket längre tid än man tror.

Men trots att man från början vet att prognoserna, eller dystopierna som det ofta är, inte slår in är vi omättligt intresserade av dem. Det här har konsulter upptäckt och gör förment precisa förutsägelser för hur framtiden kommer att gestalta sig.

Häromdagen kom den senaste, men förvisso inte den sista, domedagsprofetian som handlar om dagstidningsbranschen. Denna gång från en analytiker/konsult som heter Ross Dawson och som är verksam i Australien. I ett globalt perspektiv på framtiden för branschen slår han fast att dagstidningarna kommer att vara utrotade omkring 2040. I USA, där försvinnandet går snabbast är dagstidningarna borta om sju år, 2017. I Storbritannien och Island överlever dagspressen ytterligare två år men är borta 2019.

Han ger de svenska dagstidningarna ytterligare sex år, vilket innebär att svenska läsare slipper gå till brevlådorna i tofflorna år 2025. I Norge, där dagstidningsläsandet i dag är störst i världen, läggs branschen ner fem år tidigare, 2020. I Finland, som har lika högt tidningsläsande som Sverige, läggs branschen ner 2021 och i Danmark, för att ta ytterligare ett nordiskt land, försvinner dagstidningarna 2023.

Annons
X

Vad som gör att dagspressen i Tyskland klarar sig fem år längre än den i Sverige eller varför den argentinska pressen är särdeles seg och överlever till 2039 är höljt i dunkel.

Bakom förutsägelserna om dagstidningarnas framtid ligger teknikskiftet från tryck till digital teknik, demografiska förändringar, nya trender i marknadsföring och mycket annat. Allt tolkat till den traditionella branschens nackdel. Att verkligheten inte låter sig extrapoleras är inget som vägs in i framtidsvisionen. Dagstidningsbranschen liksom många andra branscher har förvisso problem att brottas med, men de skulle sannolikt klara sig bättre och vara mer kreativa utan de många dystopierna. Alldeles för ofta tas prognoserna för sanningar i stället för att ses som de räkneövningar de egentligen är.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X