Annons

Nu krävs krafttag mot den olagliga trafiken

Myndigheternas tillsyn av lastbilstransporter måste förbättras omgående. Olagliga vägtransporter ska inte kunna konkurrera ut lagliga transporter, skriver Sten Bergheden (M), trafikutskottet.

Under strecket
Publicerad

Det har sedan en tid tillbaka rapporterats om missförhållanden inom åkeribranschen med oseriös åkeriverksamhet, bristfälliga arbetsvillkor, kriminalitet, poliser som har svårt att lagföra olika trafikbrott, åklagare som lägger ner rapporterade fall m.m. Risken att bli kontrollerad och bötfälld har varit liten. Från trafikutskottets sida tillsatte vi därför en utredning för att se över situationen i åkeribranschen från en rad perspektiv, vilken presenterades för en dryg vecka sen. Den övergripande slutsatsen är att myndigheternas tillsyn av lastbilstransporter måste förbättras omgående.

Under utredningens gång har vi kunnat konstatera att Transportstyrelsen, polis och åklagare har begränsat samarbete och dialog sinsemellan och även med sina utländska motsvarigheter. Kontroller och uppföljning av myndigheternas arbete är bristfällig.

Annons
Annons
Annons